Kolejny krok w sprawie utworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

30 Kwietnia 2021

Stefan Bąk i Cezary Majcher, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzili gminy w powiecie kieleckim: Nową Słupię, Bieliny, Piekoszów i Pierzchnicę. Celem wizyt było obejrzenie działek, zaproponowanych przez włodarzy lokalnych samorządów pod budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. uczestnicy spotkania oglądają jedną z działek

Przypomnijmy, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Kielecki otrzymał dotację w wysokości 8 mln zł na realizację dwóch zadań. Pierwsze to utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach (4 mln zł). Drugie to budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży.

- W związku z tym, że w powiecie kieleckim brakuje miejsca dla dzieci trafiających do pieczy zastępczej, takie placówki są potrzebne. Burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior, wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz, burmistrz Pierzchnicy Stanisław Strąk oraz wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek zaproponowali przekazanie nieodpłatnie działek na terenie swoich gmin, które mogłyby zostać przeznaczone na budowę takich obiektów. Propozycję lokalizacji zgłosił również samorząd miasta i gminy Chmielnik. Już w maju Zarząd Powiatu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji, dokona wyboru najlepszej lokalizacji dla tego zadania - informuje członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

W spotkaniu w Nowej Słupi uczestniczyła również radna Rady Powiatu, Agata Sałata, a w Piekoszowie członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher.

- Cieszę się, że gmina Piekoszów również zaproponowała na swoim terenie taką lokalizację. Mam nadzieję, że nie zabraknie rodzin, które zechcą stworzyć dom dla podopiecznych - mówił Cezary Majcher.  

 Na realizację zadania, tj. zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych Powiat Kielecki otrzymał 4 mln zł.

- Każdy z budynków będzie przeznaczony dla maksymalnie 10 dzieci. Chcemy, aby budynki były zlokalizowane w bliskiej odległości od szkół i obiektów rekreacyjnych, które ułatwiłyby proces socjalizacji podopiecznych placówek. W planach jest budowa domów z jednym piętrem oraz zewnętrzną strefą rekreacji, w postaci placu zabaw - wylicza Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

Na terenie Powiatu Kieleckiego, w rodzinnej pieczy zastępczej, przebywa 155 dzieci i pełnoletnich osób, które pozostały w dotychczasowych rodzinach zastępczych kontynuując naukę. W dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, prowadzonych przez Powiat Kielecki, przebywa 14 dzieci, zaś 25 dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem, z uwagi na brak miejsc w pieczy zastępczej na naszym terenie.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów