Dla maturzystów zabrzmiał ostatni dzwonek

30 Kwietnia 2021

Ponad 250 uczniów odebrało świadectwa ukończenia powiatowych zespołów szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie.  wręczenie świadectw

W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie odbyły się tradycyjne uroczystości ukończenia szkoły, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. Odbierali oni dokumenty z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

„Świadectwo to dokument publiczny, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny, lub prawa osób posługujących się takim dokumentem. Jest ono wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa.

Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Swój podpis na dokumencie składa ponadto dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.

W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu”.

- Tak jak w minionym roku, uczniowie spotykali się z wychowawcą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. To smutne, że w taki sposób się żegnamy z naszymi uczniami. Chociaż przed nami matury, ale zakończenie nauki w szkole to ważny moment w życiu każdego ucznia - mówi Grażyna Bekier, dyrektorka Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Świadectwa odebrało 106 uczniów. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i o wyznaczonej godzinie zgłaszali się po świadectwa, nagrody i wyróżnienia.

Również w małych grupach spotkali się z wychowawcą i dyrekcją uczniowie z Bodzentyna i Chęcin. Świadectwa można było odebrać w holu szkoły lub sali gimnastycznej w odstępach czasowych. Szkołę w Bodzentynie ukończyło 18 uczniów. W PZS w Chęcinach świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego otrzymało 28 absolwentów, natomiast 30 absolwentów technikum.

- Bardzo nam przykro, że tak się żegnamy z uczniami, ale zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze - mówią dyrektorki Halina Kołodziejczyk i Magdalena Tusień - Kuzka.

Symboliczne pożegnanie absolwentów szkoły odbyło się w PZS w Chmielniku.

- To była zawsze piękna uroczystość. W tym roku symbolicznie pożegnaliśmy każdą klasę osobno - dodaje dyrektor Sławomir Wójcik. Naukę w placówce ukończyło 71 wychowanków. Z absolwentami w Chmielniku spotkał się członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana, który życzył im jak najlepszych wyników na maturze.

- Przed absolwentami szkół teraz matury. Już za kilka dni sprawdzą oni posiadaną wiedzę. Życzę wszystkim maturzystom powodzenia podczas egzaminu dojrzałości i osiągnięcia, jak najlepszych wyników - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów