Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

1 Marca 2023

Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Konsultacje potrwają do 22 marca br., a zmiany zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Zmiany polegają na dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego - w części „Warunki i sposób realizacji” - obowiązku przeprowadzania raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia) testów sprawnościowych uczniów poszczególnych klas i wpisywania wyników tych testów do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. System prowadzi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Testy będą obejmowały:

  1. bieg 10 razy po 5 metrów - służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
  2. beep-test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) - służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
  3. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) - służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
  4. skok w dal z miejsca - służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. 

Dane zgromadzone w systemie „Sportowe Talenty”, w formie zagregowanych danych populacyjnych, będą analizowane przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy. Dzięki temu właściwe instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Umożliwi to stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, które będą kierowane do określonych grup odbiorców. Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

System teleinformatyczny „Sportowe Talenty” posłuży również identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów