Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

9 Sierpnia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Zalecenia szczegółowe dotyczą:

  • organizacji zajęć,
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

  • instrukcji mycia rąk,
  • instrukcji dezynfekcji rąk,
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
  • wykazu produktów biobójczych,
  • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi. 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Portal Edukacyjny
pdf 2021-08-11 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
ilość pobrań: 50
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 265.82KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów