Wsparcie dla szkół powiatowych

4 Lutego 2021
 

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” do szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki zakupione zostały materiały dydaktyczne. Na ten cel powiat pozyskał 168 000 zł natomiast wkład finansowy powiatu ze środków własnych wynosił 40 308,33 zł.

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno − komunikacyjnych. Do programu przystąpiły wszystkie szkoły oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Zakupione zostały laptopy, interaktywne monitory dotykowe, projektory, głośniki oraz tablice interaktywne.

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych do naszych szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie − 2 tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach − 3 projektory, 5 głośników oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;   
 • Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach − 3 projektory, 5 głośników oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach  − 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz dźwięku;   
 • Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku − 4 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;   
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku − 4 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz dźwięku oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;       
 • Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku − 4 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz dźwięku oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;         
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie − 10 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
 • Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie − 10 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;            
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie − 10 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;                       
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu − 6 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 1 projektor oraz 2 głośniki;
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie − 3 interaktywne monitory dotykowe.

 

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów