Praktyki zawodowe uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie

18 Listopada 2021

Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie bierze udział w projekcie „Staże zagraniczne - droga ku lepszej przyszłości”. Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus +.  W ramach projektu w dniach od 3 do 30 października 2021 roku  dwie grupy trzydziestoosobowe wyjechały wraz z opiekunami na dwutygodniowe wyjechali na  praktyki zawodowe do Grecji.

Do udziału w projekcie przystąpiła młodzież ucząca się w zawodzie: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach realizacji projektu "Staże zagraniczne- droga ku lepszej przyszłości" uczniowie na praktykach zawodowych realizowanych w Grecji pracowali w grupach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Grupa uczniów technikum żywienia  i usług gastronomicznych zajmowała się przygotowywaniem obiadu i kolacji, (obierali warzywa, owoce, kroili, szatkowali), poznawaniem receptur dań kuchni lokalnej. Grupa uczniów technikum hotelarskiego poznawała tajniki pracy na recepcji, wykonywała prace porządkowe na sali restauracyjnej, holu, tarasie i pokojach dla gości. Zapoznawała się z procedurą check in czyli procedurą zameldowania gości.

Grupa mechaników pozyskiwała wiedzę z zakresu budowy generatora prądowego, oraz silników spalinowych. Poznała zasadę działania "inteligentnego hotelu".

Grupa informatyków zapoznała się z programem HTML, jak również z jego podstawowymi pojęciami. Uczniowie podjęli próbę zaprojektowania i zbudowania swojej strony www.

Wszyscy uczestnicy praktyk zostali odpowiednio przygotowani pod względem teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki są znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Udział
w projekcie przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne
 i kulturowe obu krajów.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów