Powołano dyrektora Powiatowej Poradni w Piekoszowie

11 Kwietnia 2024

Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piekoszowie pokieruje Pani Beata Osmólska-Kaleta. 

Dyrektora poradni wyłoniono w drodze konkursu. Została nim Beata Osmólska - Kaleta, której Zarząd Powiatu w Kielcach ponownie powierzył to stanowisko na okres pięciu lat. Z panią Beatą spotkali się: starosta kielecki Mirosław Gębski oraz członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach - Stefan BąkMariusz ŚcianaCezary Majcher.

Pani Beata Osmólska - Kaleta posiada 35 - letni staż pracy pedagogicznej. Od 1 grudnia 2004 roku pełni funkcję dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekoszowie. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Pani Beata jest nauczycielem dyplomowanym, który cały czas podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, kurs kwalifikacyjny w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wiele szkoleń i warsztatów dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz koordynowała realizację projektu Erasmus + pod nazwą „ Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” i projektu „ Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”.

Pani dyrektor poprzez swoje zaangażowanie i kompetencje zapewnia wysoką jakość funkcjonowania poradni, w której powstało 5 nowoczesnych gabinetów psychologiczno - pedagogicznych i logopedycznych wykorzystywanych do prowadzenia terapii EEG biofeedback.

Ponadto za szczególne zasługi otrzymała następujące odznaczenia i wyróżnienia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Medal KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
- 2010 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2014 r.
- Nagroda MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej - 2015 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2018 r.
- Nagrody Dyrektora poradni : 1994 r., 1996 r., 1999 r., 2001 r., 2002r.
- Nagrody Starosty Kieleckiego : 2000 r., 2005 r., 2007 r., 2009 r., 2012 r., 2014 ., 2015 r., 2017 r., 2019 r., 2023 r.

 

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów