Powiatowe Zespoły Szkół w Łopusznie i Bodzentynie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie oraz w Chmielniku mają nowych dyrektorów.

1 Września 2022

Nowi dyrektorzy zostali wyłonieni w drodze ogłoszonych konkursów. Było to konieczne ze względu na upływającą kadencję ich poprzedników. Dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie został Piotr Gajek, a PZS w Łopusznie Agnieszka Prędota - Gad. Z kolei Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie pokieruje Katarzyna Przygodzka. Pani Magdalena Pakosińska została Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku. Nowi dyrektorzy swoje obowiązki będą pełnić przez 5 lat szkolnych od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Agnieszka Prędota - Gad 

Nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy, absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Humanistycznym - kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - techniczna w zakresie dziennikarstwa z prasoznawstwem, studiów wyższych zawodowych na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku wychowanie fizyczne. Ukończyła szereg studiów podyplomowych, m.in. na Wydziale Maszyn i Ciągników na Politechnice Warszawskiej - technika i mechatronika pojazdów samochodowych, na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - zarządzanie instytucją oświatową, jak również studia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W 2013 roku przystąpiła do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej i do dnia 31.08.2022 roku pełniła tą funkcję. Od 1 września jest dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

         

Piotr Gajek

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. A. Dygasińskiego w Chmielniku, studia magisterskie ukończył na WSP w Kielcach na kierunku historia, studia podyplomowe z informatyki. W zawodzie nauczyciela pracował 27 lat. Pierwszą placówką była szkoła podstawowa w Piotrkowicach (gm. Chmielnik), następnie SP w Leśnej (gm. Bodzentyn) oraz Zespół Szkół s.s. Nazaretanek w Kielcach. Do 31.08.2022 roku pracował na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zainteresowania: sport, literatura sensacyjna, muzyka, film. W przeszłości praca na rzecz Lokalnego Stowarzyszenia "Serviam", inicjującego szereg działań na rzecz rozwoju szkolnictwa podstawowego. Od 1 września jest dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.

 

Katarzyna Przygodzka

Ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i logopedię oraz surdologopedię na UMCS w Lublinie. Ma 26 lat stażu pracy pedagogicznej. Pracowała jako wychowawca w Bursie Szkolnej nr 2, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Sukowie i od 2002 roku jako logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie. W obecnym roku szkolnym pełni obowiązki dyrektora tej poradni. Od 1 września jest dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie.

 

Magdalena Pakosińska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe na kierunku tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej. Posiada 25 latu stażu pracy pedagogicznej. Od 1997 roku zatrudniona jest  w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku. Od 1 września została dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku.

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów