Oferta edukacyjna Powiatowego Zespół Szkół w Chmielniku

6 Czerwca 2024

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU        

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO 

 • klasa techniczno - przyrodnicza (rozszerzenie: język angielski, matematyka, fizyka)
 • klasa medyczna (rozszerzenie: język angielski, biologia, chemia)
 • klasa policyjno - prawna (rozszerzenie: język polski, historia)
 • klasa filmowa (rozszerzenie: język polski, język angielski, historia)

TECHNIKUM

 • Technik budownictwa
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • technik spawalnictwa
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu
 • technik usług fryzjerskich
 • technik rolnik
 • technik technologii drewna
 • technik agrobiznesu
 • technik reklamy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz tynkarz
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • kucharz
 • stolarz
 • fryzjer
 • operator obrabiarek skrawających

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 

 • technik usług fryzjerskich
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik pojazdów samochodowych 

 

PZS w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik tel. 41-354-28-94,
e-mail: szkola@pzschmielnik.pl www.pzschmielnik.edupage.org

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów