OFERTA EDUKACYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE

15 Czerwca 2022

oferta edukacyjna PZS w Łopusznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY (4-letnie)

 • klasa - profil z innowacją pedagogiczną - edukacja prawno-policyjna (rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka)
 • klasa - profil biologiczno-chemiczny (rozszerzenie: biologia, chemia, fizyka)
 • klasa - profil humanistyczno-językowy (rozszerzenie: język polski, geografia, język angielski)

TECHNIKUM (5-letnie)

 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik handlowiec
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik ekonomista
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik reklamy
 • technik usług kelnerskich
 • technik transportu drogowego
 • technik programista
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik architektury krajobrazu
 • technik elektronik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • fryzjer
 • kucharz
 • ślusarz
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechatronik
 • magazynier- logistyk
 • sprzedawca
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • lakiernik samochodowy
 • automatyk
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca mięsa

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-letnia)

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik transportu drogowego

SZKOŁA POLICEALNA

 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno
tel. 41 391 40 25,  41 391 49 26
e-mail: 
strona  internetowa:  www.zsp5lopuszno.pl

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów