Narada dyrektorów z wicestarostą Tomaszem Plebanem

23 Kwietnia 2024
W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych powiatu kieleckiego.
 
W naradzie uczestniczyli: wicestarosta Tomasz Pleban, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka oraz dyrektorzy poszczególnych placówek: Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie - Piotr Gajek, PZS w Chęcinach - Halina Kołodziejczyk, PZS w Chmielniku - Sławomir Wójcik, PZS w Łopusznie - Agnieszka Prędota - Gad, Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Beata Piątek, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie - Beata Osmólska-Kaleta, Poradni w Chmielniku - Magdalena Pakosińska, Poradni w Bodzentynie - Katarzyna Przygodzka.
 
Wicestarosta Tomasz Pleban wyraził swoje podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie wszystkich dyrektorów. Szczególne gratulacje skierował do pani Beaty Osmólskiej-Kalety, która ponownie została wybrana na dyrektora poradni w Piekoszowie. Podkreślił znaczenie realizacji pomysłów i marzeń w kontekście dalszego rozwoju placówek.
 
- Dziękuję za pracę, za serce i oddanie dla poradni. Liczę na kolejne tak dobre 5 lat. Spełniajcie swoje pomysły, marzenia - powiedział Tomasz Pleban.
Dyrektor Halina Kołodziejczyk, w imieniu wszystkich dyrektorów, podziękowała wicestaroście za owocną współpracę i wsparcie, które było nieocenione w minionym okresie. Wszyscy dyrektorzy wyrazili nadzieję na kontynuację tak dobrej passy.
 
Wicestarosta Tomasz Pleban podkreślił otwartość powiatu kieleckiego na współorganizację różnorodnych działań ze szkołami oraz na nowe propozycje wspólnych inicjatyw. Przedstawiciele szkół zaznaczyli, że realizują wiele interesujących projektów, w tym międzynarodowe praktyki oraz kształcenie dualne, które pozwala uczniom techników zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe.
 
do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów