Maturzyści ze szkół powiatowych poznali wyniki matur

10 Lipca 2024

W dniu 9 lipca br. 260 absolwentów powiatowych szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie poznało wyniki egzaminu dojrzałości.

Ogółem maturę w powiatowych szkołach zdało 87,69 proc. maturzystów, z czego wynik pozytywny uzyskało łącznie 228 uczniów, 26 osób może w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej, a 6 uczniów nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu.

Z egzaminem bardzo dobrze poradzili sobie licealiści z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, gdzie 100 proc. uczniów zdało.

Dobrze poradzili sobie z maturą absolwenci liceum z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, gdzie 78 proc., przystępujących zdało, trzy osoby mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Jedna osoba nie zdała z więcej niż jednego przedmiotu. Egzamin dojrzałości w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie w liceum zdało 65,27 proc. przystępujących. Trzech uczniów czeka egzamin poprawkowy w sierpniu. Trzy osoby nie zdało egzaminu maturalnego.

Jeśli chodzi o technika to największa zdawalność była wśród maturzystów z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach wyniosła 97,30 proc. Jedna osoba nie zdała z więcej niż jednego przedmiotu. W Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku  zdało 86 proc. maturzystów. Jedna osoba nie zdała z więcej niż jednego przedmiotu. Cztery osoby czeka egzamin poprawkowy z sierpniu.  W Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie zdawalność wyniosła 81,82 proc. Czternaście osób czeka egzamin poprawkowy z sierpniu. W Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie w technikum zdawalność wyniosła 50 proc., dwie osoby czeka poprawka w sierpniu.

Ogółem najlepiej z maturą poradzili sobie uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, gdzie 98,21 proc. uczniów zdało egzamin dojrzałości.  

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 20 sierpnia będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego. Do 16 lipca 2024 r. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE - tam, gdzie składana była deklaracja. 

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2024 roku.

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów