Konkurs grantowy na realizację lokalnych działań integracyjnych

10 Stycznia 2023

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) - Agendy ONZ wydała komunikat w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu grantowego na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej.

 

TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW: do 16 stycznia 2023r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) - część Systemu Narodów Zjednoczonych, założona w 1951r., w Polsce działa od 1992r.

II. CEL KONKURSU

Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Działania mogą obejmować między innymi: zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła.

III. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Konkurs grantowy skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacji działających w środowisku szkolnym.

IV. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

Na realizację działań wnioskodawca może uzyskać środki finansowe w maksymalnej wysokości 9 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

V. APLIKOWANIE

W celu otrzymania dokumentów konkursowych, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:  z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej IOM pod adresem https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów