Konferencja naukowa pt. „Colloquium VII: Pogromy ludności żydowskiej w różnych częściach Polski (1945-1946). Podobieństwa i różnice”.

1 Lipca 2024

W dniu 2 lipca 2024 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Colloquium VII: Pogromy ludności żydowskiej w różnych częściach Polski (1945-1946). Podobieństwa i różnice”. Obrady naukowców rozpoczną się o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

konferencja IPN
Wydarzenie organizowane jest przez kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w partnerstwie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach cyklu konferencji „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - kontrowersje - perspektywy”.


Holocaust i zajścia antyżydowskie po 1945 r. w dalszym ciągu wpływają na stosunki między oboma narodami. Pogrom Żydów 4 lipca 1946 r. ma tutaj najbardziej symboliczny wymiar a spory naukowe wokół wydarzeń w Kielcach wywołują żywe dyskusje i skrajne emocje. Autorzy referatów postarają się wyjaśnić okoliczności, złożoność powojennej rzeczywistości oraz odtworzyć najważniejsze zdarzenia z zajść antyżydowskich w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach. Warto zwrócić uwagę na postulowaną przez naukowców potrzebę interdyscyplinarności badań nad zjawiskiem antysemityzmu i przemocy wobec Żydów. Referenci wyjdą także poza jednoznaczne oceny i nie zaprezentują historii w wymiarze czarno-białym.


Program konferencji:

17.00 - 17.15 - otwarcie obrad
Moderator: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
17.15 - 17.35 - prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (IH UJ) - „Pod jednym niebem. Polacy i Żydzi przed Zagładą”
17.35 - 17.55 - dr Tomasz Domański (IPN Kielce) - „Zagłada Żydów i relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej”
17.55 - 18.05 - przerwa
18.05 - 18.25 - dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) - „Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11-12 czerwca 1945 r.”
18.25 - 18.45 - dr hab. prof. AGH Julian Kwiek (AGH Kraków) - „Pogrom 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie”
18.45 - 19.05 dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce) - „Pogrom pod nadzorem. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 lipca 1946 r.”
19.05 - 19.30 - dyskusja i zamknięcie obrad

 Źródło: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów