Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

9 Lutego 2023

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

 

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum(Formuła 2015): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna), określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20-25% (w zależności od przedmiotu). Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r., Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20-25% (w zależności od przedmiotu).

 

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski - bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny - bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski - poziom podstawowy (próg 30%), matematyka - poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny - poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy - poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo -w przypadku języków obcych -rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR. Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski - bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny - bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski - poziom podstawowy (próg 30%), matematyka - poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny - poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy - poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo - w przypadku języków obcych - rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR, Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

 

Więcej informacji pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-maturalny-w-roku-2023-oraz-2024

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów