Sfotografuj Świętokrzyski Park Narodowy !

7 Czerwca 2011

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Świętokrzyski Park Narodowy - cud natury".

1. Konkurs na charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Celem konkursu jest propagowanie walorów przyrodniczych, zabytków oraz krajobrazów powiatu kieleckiego.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace wcześniej nigdzie nie publikowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 pojedynczych zdjęć w formacie 13x18 (oraz zapis cyfrowy tych zdjęć na płytach CD lub DVD ? rozdzielczość min. 2500x1900 pikseli* ok. 5 Mpikseli* akceptowane formaty plików: JPG, tif, psd).
5. Każda praca fotograficzna winna być szczegółowo opisana (imię, nazwisko, wiek, adres, opis tematu pracy, telefon kontaktowy, e-mail).
6.  Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć: oświadczenie, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac fotograficznych.
7. Organizator informuje iż w chwili nagrodzenia lub wyróżnienia fotografii prawa autorskie przechodzą nieodpłatnie na rzecz organizatora.
8. Prace konkursowe nie mogą być przetwarzane komputerowo.
9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu.
10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji w materiałach reklamowych powiatu kieleckiego z zaznaczeniem nazwiska autora.
11.Odbiór nagród musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu.
12.Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe: I miejsce 500 zł., II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł oraz inne wyróżnienia finansowe i rzeczowe.
13. Prace fotograficzne można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al.  IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce z dopiskiem konkurs fotograficzny "Świętokrzyski Park Narodowy ? cud natury?, (pokój 310 piętro III).
14.Termin nadsyłania prac fotograficznych do 1 października 2011r. 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2011r.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów