Zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kielcach

22 Kwietnia 2021

Poniżej prezentujemy zasady umawiania wizyt i obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

  1. Wnioski i dokumenty można składać do kieleckiego starostwa osobiście lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (kancelaria@powiat.kielce.pl), platformy e-PUAP (/9692uwmtmt/skrytka), drogą pocztową (Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce).
  2. Umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu umawiania wizyt: https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/
  3. Ponadto uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa, zobowiązuje się obsługiwanych bezpośrednio klientów do zakrywania na terenie urzędu ust i nosa oraz przestrzegania obowiązujących aktualnie zaleceń sanitarnych.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów