do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
12 października
2018

Zapraszamy na wyjątkową Sesję Rady Powiatu

W dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach (s.268) odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Kielcach.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2017.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 8. Informacja Starosty o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2017/2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,
 • wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 234/209/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 209/11/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 stycznia 2018 r.,
 • przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w powiecie kieleckim na lata 2019-2021”,
 • przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”,
 • rozpatrzenia wyników kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach.
 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner