do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
31 lipca
2020

Za pracę dla Ojczyzny

 

Starosta kielecki Mirosław Gębski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia zostali uhonorowani Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadawanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Odznaki wręczył w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Uhonorowani zostali dwaj samorządowcy z powiatu: starosta kielecki - Mirosław Gębski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - Jacek Kuzia.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym od 2018 roku na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Medal jest nadawany obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Otrzymują go osoby, które od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. przyczyniały się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej czy rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwój sołeczny i umacnianie więzi z Polakami za granicą oraz budowanie dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymujące go osoby musiały wykazać się nienaganną służbą publiczną – cywilną lub wojskową, działalnością na rzecz przemian demokratycznych i aktywną działalnością zawodową i społeczną.

Wojewoda świętokrzyski podczas uroczystości wręczenia zaznaczył, że osoby odznaczone „mają ogromny wpływ na życie Polaków czy to bezpośrednio w pracy, czy poprzez kierowanie instytucjami, czy dużymi jednostkami”. - To odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych oraz oddanych służbie społeczeństwu i ojczyźnie. Nie jest łatwe być człowiekiem dużego serca i nieugiętego charakteru. A te właśnie cechy zadecydowały, że Prezydent RP przyznał Państwu odznaczenia. To dla mnie honor i ogromna radość, że mogę dziś w imieniu Prezydenta udekorować nimi Państwa – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Odznaczeni podkreśli, że to dla nich bardzo ważne wyróżnienie. - Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to wyraz wdzięczności i symbol podziękowania za naszą pracę, zarówno tę na polu zawodowym, jak i tę społeczną – powiedział starosta.

Starosta kielecki Mirosław Gębski od 1998 r. cieszy się ogromnym poparciem i zaufaniem wśród społeczności lokalnej. Radnym Rady Powiatu w Kielcach jest już 5 kadencję: w latach 1998-2002 oraz od 2006 do chwili obecnej. W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. uzyskał największą ilość głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Rady Powiatu w Kielcach kandydatów. W uznaniu osiągniętego wyniku wyborczego został kandydatem do pełnienia funkcji Starosty Kieleckiego w kadencji 2018-2023. Funkcję tę pełni od 23 listopada 2018 r.

Swą działalność społeczną i polityczną rozpoczął jednak dużo wcześniej. W połowie lat osiemdziesiątych współtworzył w regionie świętokrzyskim (dawniej kieleckim) grupę młodzieżową w ramach Federacji Młodzieży Walczącej, jednocześnie zakładając i redagując pismo regionalnego FMW „Jodła”. W latach 1986-1991 współtworzył i przewodził strukturom Kieleckiej Solidarności Walczącej – polskiej antykomunistycznej organizacji podziemnej. W latach 1995-2001 był współzałożycielem i liderem Ligi Republikańskiej na region świętokrzyski. Od 2001 r. współzałożyciel i działacz Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pełni funkcję przewodniczącego struktur powiatowych oraz członka prezydium zarządu wojewódzkiego PiS. Wieloletni wicedyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach. Pełnił także funkcję prezesa państwowej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy.
Organizator pomocy dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Za swą działalność opozycyjną uhonorowany został odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, nadaną w 2019 r. przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach – Jacek Kuzia, posiada Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Odznakę Brązową Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 
Jacek Kuzia, jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w zakresie fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie: Organizacji i Zarządzania Oświatą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach) oraz Informatyki i technologii informacyjnej (Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach). Od 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 1997 r. związany ze Szkołą Podstawową w Morawicy gdzie pracował jako nauczyciel, zaś w okresie 1 sierpnia 1990 r. – 31 sierpnia 1993 r. oraz 1 września 1995 r. – 31 sierpnia 1997 r. piastował funkcję dyrektora szkoły. Od 1 września 1997 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy.

Jest osobą, która ma ogromne poparcie i zaufanie społeczne, czego wyrazem jest jego wybór na Radnego Rady Powiatu w Kielcach. Radnym jest już 4 kadencję to jest w latach: 1998-2002 (był przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pracował w Komisji Transportu i Dróg); 2002-2006 (był przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz pracował w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu); 2014-2018 (był sekretarzem Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa, pracował także w Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Ponadto w kadencji tej był członkiem Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach). W obecnej kadencji 2018-2023, obdarzony ogromnym zaufaniem przez radnych, został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. Zaangażowany w pracę społeczną: w latach 1999-2003 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim.

Od 2010 r. do chwili obecnej jest Członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy. Od 2014 r. jest członkiem partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.

Swą prace społeczną rozpoczął już podczas studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach gdzie w latach osiemdziesiątych działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i zajmował się kolportowaniem wydawnictw niezależnych. W latach 1982-1983 organizował pomoc dla rodzin osób represjonowanych.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner