do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
28 listopada
2019

Z obrad Komisji Samorządu

 

W środę 27 listopada br., odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.  W obradach, którym przewodniczyła radna Powiatu Anna Kosmala, uczestniczyli, m.in. wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia.  

Jako pierwsza głos zabrała skarbnik Powiatu Maria Klusek, która szczegółowo omówiła, m.in.: projekt zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028, a także w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

– Analizujemy naszą stronę dochodową i wydatkową, kierując środki tam, gdzie może ich zabraknąć. Jeśli chodzi o kwestię Wieloletniej Prognozy Finansowej, to po zmianach po stronie dochodowej zostanie 197 mln 928 tys. zł, natomiast strona wydatkowa będzie wynosiła 203 mln 111 tys. zł. – referowała Maria Klusek.

Poruszono także kwestię umorzenia pożyczek, jakich Powiat Kielecki udzielił dwóm placówkom medycznym, tj.: Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku.   

- Dokonując zmian w budżecie, staraliśmy się znaleźć środki, żeby sfinansować umorzenie pożyczek: pierwszej w kwocie 500 tys. dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, drugiej w kwocie 200 tys. zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. – kontynuowała skarbnik Maria Klusek

Przewodnicząca komisji, radna Anna Kosmala, w kontekście udzielenia pomocy finansowej PCUM oraz Szpitalami Powiatowemu w Chmielnu, zadała pytanie o mechanizm udzielania pożyczek, jakie później ulegają umorzeniu.

W odpowiedzi skarbnik Maria Klusek, stwierdziła, iż jako organ prowadzący te placówki Powiat Kielecki ma możliwość udzielania im pożyczek krótkoterminowych, a następnie to w kompetencji Rady Powiatu jest podjęcie uchwały o umorzeniu pożyczek.

- Interesujemy się tym, jak wygląda sytuacja finansowa naszych jednostek. W kierowanych do nas wnioskach wskazane są cele, na jakie mają być przeznaczone pożyczki. – dodała Maria Klusek.

Wicestarosta Tomasz Pleban, zwrócił uwagę, iż w związku z wydłużeniem o jeden rok okresu edukacyjnego, zachodzi konieczność przekształcenia szkół podległych Powiatowi Kieleckiemu. Zmiana dotyczy szesnastu placówek z terenu Powiatu.

Radna Anna Kosmala zapytała, czy wszystkie przetargi na drogi w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Daleszyce są juz ogłoszone. W podobnej kwestii wypowiedziała się radna Danuta Żebrowska, która poruszyła kwestię przetargów na drogi w gminie Nowa Słupia.

W odpowiedzi wicestarosta Tomasz Pleban, stwierdził, iż przetargi na drogi w gminie Daleszyce zostały już rozstrzygnięte, a w Nowej Słupi nastąpi to w najbliższym czasie.  

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner