do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
27 maja
2019

Wspólnie z gminami na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących

 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się podpisanie umów z 11 partnerami projektu „Centrum Usług - Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej".

Na spotkanie, któremu przewodniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna przybyli przedstawiciele 11 samorządów gminnych, które wraz z powiatem będą współrealizować projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 . Byli to przedstawiciele gmin: Sitkówka – Nowiny, Nowa –Słupia, Pierzchnica,  Mniów, Miedziana – Góra, Łopuszno, Górno, Daleszyce, Chęciny, Bodzentyn, Bieliny. 

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, a partnerem z sektora ekonomii społecznej – Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.  

- Serdecznie dziękuję, że na 19 samorządów zaproszonych do współpracy to państwo zdecydowaliście się realizować wspólnie z nami ten program. Są to działania dla mieszkańców gmin i całego naszego powiatu. Dzięki państwa zaangażowaniu, w projekcie będzie mogło uczestniczyć ponad 600 mieszkańców, w tym jedna trzecia to osoby niepełnosprawne – powiedział członek Zarządu Powiatu w Kiecach Stefan Bąk.

Projekt potrwa do 31.05.2021r. Jego całkowita wartość to 6 milionów zł, w tym wkład własny 450 tys. zł, ponoszony przez lidera i partnerów. Działania adresowane są do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci pieczy zastępczej.

W ramach projektu planowanych jest wiele działań w tym  między innymi utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług - miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników. Dodatkowo będzie organizowane poradnictwo specjalistyczne w formie dyżurów zakresu pedagogiki, leczenia uzależnień, terapii rodzin, a także konsultacje i terapia logopedyczna oraz porady obywatelsko-prawne. Odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla dzieci. Będzie uruchomiony telefoniczne poradnictwo specjalistyczne.

Projekt zakłada również aktywizację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez organizację usług opiekuńczych środowiskowych, organizację usług opiekuńczych i sąsiedzkich czy  zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie gminy Łopuszno będzie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców partnerskich gmin. W gmnie Daleszyce zostanie zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie wykorzystywany do umożliwienia uczestnictwa w zajęciach projektowych. Nie zabraknie też zajęć rehabilitacyjnych i hipoterapii dla uczestników projektu.

W ramach wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej zrealizowana zostanie kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez ulotki i media, a także organizację imprez i konkursu plastycznego o tematyce "Rodzina okiem dziecka". Porjekt zakłada także powstanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych, organizację szkoleń i warsztatów. Dla dzieci i młodzieży będą prowadzone prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa, a także wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową.

Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner