do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
23 czerwca
2018

Wielkie święto powiatu


 

22 czerwca największy powiat w Polsce – powiat kielecki – świętował 20-lecie powstania. Na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej podsumowaliśmy dwie dekady pracy samorządu – najważniejszych decyzji, inwestycji oraz wkładu w rozwój naszej małej Ojczyzny. Pamiątkami uhonorowaliśmy zasłużonych dla powiatu kieleckiego.

20 lat temu – 5 czerwca 1998r. – uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym, w wyniku której powstały powiaty, w tym powiat kielecki – jeden z najpiękniejszych i największych powiatów w Polsce, obejmujący swym zasięgiem 19 gmin okalających stolicę województwa. Obszar ten stanowi małą ojczyznę dla ponad 200 tys. mieszkańców. 22 czerwca blisko 500 osób – przyjaciół powiatu kieleckiego – ludzi, którzy znają i rozumieją istotę samorządności zgromadziło się w Filharmoni Świętokrzyskiej. Osoby te swoją postawą i działaniem służą i służyły lokalnym społecznościom.

Jubileusz rozpoczęliśmy od odczytania przez kieleckiego aktora Lecha Sulimierskiego aktu utworzenia powiatu kieleckiego, który 23 listopada 1998r. na Zamku Królewskim wręczono pierwszemu staroście powiatu.

Zacnych gości powiatu: parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej – posła do Parlamentu Europejskiego - Czesława Siekierskiego, posłów: Marzenę Okłę-Drewnowicz i Kazimierza Kotowskiego, wicewojewodę świętokrzyskiego Andrzeja Betkowskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, starostów powiatów na czele z Edmundem Kaczmarkiem, Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, wójtów i burmistrzów, Zarząd Powiatu pięciu kadencji, radnych powiatów pięciu kadencji, przewodniczących Rad Gmin powitali; starosta kielecki Michał Godowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach – Jan Cedro.

Obecni byli z nami również Ojciec Zygfryd Wiecha – Superior Klasztoru Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu i prof. dr hab. Stefan Pastuszka. Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością także szefowie służb mundurowych, inspekcji i straży: pułkownik Jarosław Molisak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, podpułkownik Mirosław Smerdzyński – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach, podpułkownik Marcin Matczak z Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach, brygadier Sławomir Karwat – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: wicestarosta Zenon Janus, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kwiecień, Bogdan Gierada i Józef Szczepańczyk.

Podczas gali gościliśmy naszych przyjaciół spoza granic Polski: delegację Powiatu Vogtland na czele ze starostą Rolfem Keilem, delegację z Winnicy z Mychaiłem Demchenko – Szefem Administracji Państwowej Powiatu Winnickiego, Wasylem Murawiełem – Burmistrzem Miasta Nowojaworowska oraz Stowarzyszenie „Dom Polski” z reprezentują go prezes Raisą Protasiewicz.

- Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na uroczystej gali z okazji jubileuszu 20-lecia powiatu kieleckiego, w pięknej sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej – powiedział starosta kielecki Michał Godowski. – To wyjątkowa okazja żeby powspominać i docenić ludzi pracujących na rzecz samorządu. Za nami 20 lat, kiedy to 5 czerwca 1998r. uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym, w wyniku której powstały powiaty. 7 sierpnia 1998r. rząd w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów zdecydował, że powstanie powiat kielecki – jeden z największych powiatów w Polsce, obejmujący 19 gmin. My, ludzie samorządu, musimy wykazywać się maksymalnym zaangażowaniem i wytrwałością, bo to one w dużej mierze determinują rozwój lokalnych społeczności. Życzmy sobie nawzajem rozwagi, ale i odwagi, odpowiedzialności, ale i wielkich marzeń, niegasnącej pasji w pokonywaniu przeszkód. Bez tego nasza praca i służba drugiemu człowiekowi nie miałaby sensu.

Jan Cedro dodał, iż ma większej satysfakcji i motywacji dla pracy niż akceptacja i zadowolenie społeczne. - Życzmy sobie zatem pracy ponad wszelkimi podziałami, rzetelnej i lojalnej realizacji zadań z największą wiedzą i umiejętnościami, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, dbając jednocześnie o umacnianie autorytetu samorządu – dodał.

Uznanie dla zasłużonych

Podczas, gali, w szczególny doceniono poprzednich przewodniczących Rady Powiatu w Kielcach, w poprzednich kadencjach. - 10 listopada 1998r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu w Kielcach I kadencji. Wtedy 60 radnych powiatu kieleckiego rozpoczęło obrady od złożenia ślubowania, a pierwszym przewodniczącym Rady Powiatu w Kielcach został wybrany Henryk Milcarz, który pełnił tę funkcję także w II kadencji. Kolejny był Tomasz Lato – przewodniczący Rady II i III kadencji. W IV kadencji przewodniczącym został Józef Szczepańczyk - wyliczał Jan Cedro.

Starosta podkreślił, iż tego samego dnia radni wybrali pierwszego starostę kieleckiego. Został nim Wiesław Jerzy Gałka. Swój znaczący wkład w rozwój powiatu mieli także starostowie kolejnych kadencji - Stefan Strojny – starosta I kadencji oraz Zenon Janus – starosta III kadencji. Starostą IV kadencji był Zdzisław Wrzałka. - Niestety nie ma wśród nas nieżyjącego Zbigniewa Banaśkiewicza – Starosty Kieleckiego II kadencji – powiedział Michał Godowski, starosta V – tej kadencji.

Wymieniono także radnych Rady Powiatu w Kielcach pięciu kadencji, a w szczególności tych radnych, którzy mają największe doświadczenie w Radzie. Należy do nich Marek Kwiecień – radny pięciu kadencji. Ryszard Barwinek, Mirosław Gębski, Bogdan Gierada, Zenon JanusTomasz Lato, Andrzej Piwoński czy Marian Zarzycki – to radni czterech kadencji.

 - Nie byłoby licznych sukcesów powiatu kieleckiego, gdyby nie praca zespołów ludzi. Ich kreatywność i zaangażowanie przynoszą wymierne korzyści. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach, naczelnikom wydziałów, kierownikom samodzielnych komórek organizacyjnych, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu – podziękował ze sceny starosta.

Podczas gali pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach zostały wręczane medale za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej. Minister Zdrowia w dniu 15 maja 2018r. wyróżnił odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” sześciu pracowników powiatowych ZOZ. Wyróżnieni zostali: Jolanta Rybczyk – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Jarosław Wrzoskiewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Teresa Borsuk-Sławińska – lekarz Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Anna Kondała-Chojnacka – lekarz Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Andrzej Witczak - lekarz Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Elżbieta Pawlak – emerytowana pielęgniarka Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Podczas swojego wystąpienia starosta przypomniał historię powstania powiatu, największych sukcesów zarządów, najciekawszych decyzji. Wiele opowiadał o pięknie naszego regionu.

- W tej kadencji skupiamy się, żeby udoskonalać to nasze dzieło samorządowe. Jesteśmy w wielkim projekcie „E-geodezja”, który ułatwi pracę naszemu samorządowi. Chcemy być postrzegani jako ten, który jest przyjazny społeczeństwu, mieszkańcom i klientom. Spełniamy marzenia w obszarze edukacji, niedawno wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę szkoły w Łopusznie. Tych, różnego rodzaju, działań jest wiele. Nie byłoby też takiego powiatu, gdyby nie mądre zarządzanie pieniędzmi unijnymi, które rozdysponowuje samorząd województwa – powiedział starosta.

Starosta odniósł się także do rankingu Związku Powiatów Polskich, w którym nasz samorząd od dziesięciu lat zwycięża. – Żeby zwyciężać, trzeba wykazać konkretne działania, za które jesteśmy punktowani. Niejeden samorząd nam tego zwycięstwa zazdrości. To bardzo wymierne pokazanie skuteczności naszego samorządu – dodał Michał Godowski.

Wielkie podziękowania od gości

Jako pierwszy mieszkańców powiatu pozdrowił Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, który podkreślił niezwykłe bogactwo przyrodniczo – rolnicze powiatu. Życzył wszystkim udanej służby na rzecz mieszkańców powiatu. Z kolei poseł Kazimierz Kotowski w swoim wystąpieniu podkreślał ogromne zasługi ludzi pracujących na rzecz powiatu, wypunktowane w dokonaniach w rankingu ZPP: - To zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami na gali. Wielu z nas łączy swoje życie zawodowe i społeczne z samorządem. To ludzie tworzą obraz naszych małych ojczyzn, regionów i naszej Ojczyzny. Dziękuje wszystkim, którzy pracowali na rzecz świętokrzyskiej ziemi i wspierali nasz samorząd.

- W przeciągu tych 20 lat budowaliśmy wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę. 20 lat samorządu to dobry fundament, który nam pokazuje, że warto iść obraną dwadzieścia lat temu drogą. Samorządom dano kompetencje do podejmowania ważnych decyzji, dotyczących w mieszkańców naszej małej ojczyny – powiedziała poseł Marzena Okład-Drewnowicz.

Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zaznaczył: - Udana ustawa o samorządzie, pozytywnie oceniana, byłaby pustym zapisem, gdyby nie została wypełniona treścią. Musimy mieć dużo odwagi, aby samorządową wartość i idee bronić. Ustawa nie jest zakończona, dlatego apeluję o odwagę samorządową.

Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski wspominał współpracę z powiatem, szczególnie z Wiesławem Gałką oraz czas, kiedy tworzono jednostki zdrowia. – Dziękuję za dwadzieścia lat wspólnych dokonań – mówił.

Święta powiatu gratulował Edmund Kaczmarek - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu wszystkich samorządów gminnych głos zabrała Alina Siwonia – wójt Gminy Raków. – To my samorządowcy bierzemy odpowiedzialność za budowanie lepszego jutra dla naszych mieszkańców. Staramy się ich nie zawieść, stąd ważny jest samorząd, który w sposób mądry zarządza, rozdziela środki finansowe – powiedziała.

Ojciec Zygfryd Wiecha mówił: – Siłą powiatu jest tożsamość zapisana w znaku krzyża świętego i wartości, które wypływają z tego znaku, wartości chrześcijanie, narodowe i patriotyczne, kulturowe i ludzkie.

Powiat silny współpracą

Powiat kielecki jest dobrym przykładem koordynacji współdziałania i wspierania partnerstw, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju
 i podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Na scenie pojawili się przedstawiciele partnerskich samorządów; Rolf Keil - Starosta powiatu Vogtland, Mychajło Demczenko - Szef Administracji Państwowej Powiatu Winnickiego, Wasyl Murawieł - Burmistrz Miasta Nowojaworowsk, Raisa Protasiewicz - Prezes Stowarzyszenia „ Dom Polski” w Winnicy.

Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się o współpracy z powiatem, podjętych przedsięwzięciach, które skutkują wzajemną wymianą gospodarczą, rolniczą i edukacyjną. Podkreślano udział powiatu na targach rolniczych w Plauen czy wymiana młodzieży w szkołach.

Po części oficjalnej, goście wysłuchali koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SAMORZĄDU POWIATU KIELECKIEGO I KADENCJI: - ustanowienie herbu i flagi powiatu kieleckiego, przystąpienie do Związku Powiatów Polskich, utworzenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, przyjęcie stanu i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kieleckiego w świetle polityki regionalnej i uwarunkowań lokalnych, przystąpienie do Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SAMORZĄDU POWIATU KIELECKIEGO II KADENCJI: - założenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach, uczestniczenie wraz z Województwem Świętokrzyskim w tworzeniu regionalnego Biura województwa świętokrzyskiego w Brukseli, utworzenie jednostek budżetowych o nazwie Rodzinny Dom Dziecka: Nr 4 w Wójtostwie,   Nr 5 w Zabłociu, przyjęcie Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Kieleckim, przyjęcie do realizacji przez Powiat Kielecki zadań własnych należących do Miasta Kielce, wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego, współtworzenie „Funduszu Poręczeń Kredytowych” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie organizacyjne szkolnych schronisk młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, pozyskanie od Gminy Raków budynku pod potrzeby założenie publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. W 2006 roku świętowaliśmy jubileusz 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Z tej okazji odbyły się uroczystości religijne i kulturalne, których Starostwo Powiatowe było jednym z głównych organizatorów i które szerokim echem odbiły się w całej Polsce, a nawet w Europie. Chlubną pamiątką tych wydarzeń jest Jarmark Świętokrzyski – impreza, która już na stałe weszła do kalendarza kulturalnego naszego regionu.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SAMORZĄDU POWIATU KIELECKIEGO III KADENCJI:- ustanowienie sztandaru Powiatu Kieleckiego, założenie publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, utworzenie jednostki budżetowej o nazwie Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Podkonarze, odpłatne nabycie od Gminy Kielce na własność Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach, na cele inwestycyjne związane z lokalizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach, przystąpienie do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, przekazanie nieruchomości gruntowej, położonej w Podzamczu na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, pod potrzeby Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie i Fanisławicach, budowa hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, budowa bloków operacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku i w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, udział Powiatu w finansowaniu budowy hal sportowych w Chęcinach i Nowej Słupi.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SAMORZĄDU POWIATU KIELECKIEGO IV KADENCJI: - przystąpienie do projektu pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”, uchwalenie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015-2017, realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Zgórsku”, wdrażanie projektu systemowego pn. „Równi lecz różni”, uchwalenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016, uchwalenie „Programu ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2019”, powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W tej kadencji nastapiła długo wyczekiwana zmiana siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Budynek przy ulicy Wrzosowej 44 zaczął tętnić życiem. 28 czerwca 2014r. uroczyście otwarto nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Kielcach.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SAMORZĄDU POWIATU KIELECKIEGO V KADENCJI- przystąpienie do realizacji projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ustanowienie herbu i flagi Powiatu Kieleckiego oraz zasad ich stosowania, przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020”, przyjęcie „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015-2022, realizacja „Kompleksowego Planu Rozwoju szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020”, aktualizacja „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”, utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sędku. W latach 2014-2017 powiat kielecki wydatkował na inwestycje ponad 49 milionów złotych, w tym: na scalenie gruntów wsi Mosty, Gmina Chęciny - ponad milion 670 tys. złotych, na budowę tras rowerowych w Polsce Wschodniej - ponad milion 700 tys. złotych, na wykupy gruntów, w tym pod budowę dróg powiatowych i budowę szkoły w Łopusznie - niemal milion 250 tys. złotych, na budowę siedziby Starostwa Powiatowego, wyposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny, oprogramowanie, infrastrukturę towarzyszącą - ponad 20 milionów złotych, na rozbudowę infrastruktury oraz doposażenie Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Łagiewnikach wydatkowano ponad 13 milionów 500 tys. złotych. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach tej kwoty to: budowa boisk wielofunkcyjnych w Zgórsku i w Łagiewnikach, budowa i wyposażenie pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, przebudowa budynku mieszkalnego Oddziału nr 1 w Łagiewnikach, przebudowa i termomodernizacja budynku kuchni w Łagiewnikach, na modernizację infrastruktury powiatowych placówek opieki zdrowotnej, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, przekazano prawie 4 miliony złotych: w tym: Szpital Powiatowy w Chmielniku otrzymał ponad milion 400 tys. złotych, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach otrzymał niemal 1 milion sześćset tys. złotych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach otrzymało ponad 900 tys. złotych. Na rozwój placówek oświatowych przeznaczono prawie 7 milionów złotych, w ramach tej kwoty wykonano m.in.: Termomodernizację budynku internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, budowę budynku gospodarczo – garażowego oraz budowę boiska do siatkówki i koszykówki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, rozbudowę budynku gospodarczego ze zmianą jego przeznaczenia na funkcję dydaktyczno – administracyjną w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano ponad 500 tys. złotych – środki zostały przeznaczone m.in.: na zakup samochodów dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej, sprzętu i materiałów techniki policyjnej. Zarządzanie drogami - Zadania z tego zakresu realizujemy przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg. Nakłady na inwestycje i remonty w zakresie zarządzania drogami wyniosły w okresie minionego 20-lecia ponad 300 milionów złotych. W ramach tej kwoty przebudowano blisko 800 kilometrów dróg, wybudowano ponad 90 km chodników oraz wybudowano lub przebudowano 19 mostów i innych obiektów inżynieryjnych. Zadania współfinansowane były ze środków powiatu kieleckiego, gmin oraz innych źródeł zewnętrznych m.in. z: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na zadania z zakresu zarządzania drogami składają się również roboty odwodnieniowe, zimowe utrzymanie dróg, zakup i wymiana oznakowania pionowego i inne bieżące sprawy: 304 mln 668 tys. zł. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. Powiat to nie tylko określony obszar ale przede wszystkim jego mieszkańcy – to oni tworzą lokalne społeczności. Rozwój powiatu najbardziej obrazują liczby, i tak na przykład: Liczba wydanych pozwoleń na budowę i przyjętych zgłoszeń w latach 1999 – 2017 wyniosła blisko 27 tysięcy – od 91 wydanych w 1999 roku do 2004 w 2017 roku. To pokazuje duże zainteresowanie osiedlaniem się na terenie gmin naszego powiatu, który jest postrzegany jako atrakcyjne i przyjazne do życia miejsce. Kolejnym wskaźnikiem atrakcyjności powiatu jest stale wzrastająca liczba jego mieszkańców: w 2002 roku wynosiła ona 195 tysięcy 529 osób, a w 2017 roku już 210 tysięcy 102 osoby. W tym okresie przyrost liczby mieszkańców wyniósł 7,5%.

 

Jak to się zaczęło? 7 sierpnia 1998r.  rząd w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów zdecydował, że powstanie powiat kielecki – jeden z największych powiatów w Polsce, obejmujący 19 gmin. 10 listopada 1998r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu w Kielcach I kadencji. Wtedy - 60 radnych powiatu kieleckiego rozpoczęło obrady od złożenia ślubowania. Konsekwencją reformy administracyjnej wprowadzającej trójstopniowy podział administracyjny kraju były wybory samorządowe, które odbyły się 11 października 1998 roku. Kończyły one pewien etap reformowania ustroju państwa i zapoczątkowały czas budowania samorządności powiatowej. 23 listopada 1998 roku Premier Jerzy Buzek, na Zamku Królewskimw Warszawie wręczył starostom akty utworzenia powiatów. Wśród samorządowców był również pierwszy starosta kielecki Wiesław Jerzy Gałka. Powiat kielecki po przerwie trwającej od 1975 roku wrócił ponownie na mapę administracyjną kraju.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

23 cze
2018

Uroczysta gala 20-lecia Powiatu Kieleckiego w Filharmonii Świętokrzyskiej

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner