Uwaga kierowcy! Zmiany terminów rejestracji pojazdów i ważności prawa jazdy

28 Czerwca 2023

Od dnia 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. Uwaga kierowcy

W związku z powyższym czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, natomiast termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu będzie wynosił 30 dni.

Ponadto ważność: prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego upływa w okresie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów