Uroczystość 25-lecia Samorządności w Polsce

28 Września 2015
Uroczystość 25-lecia Samorządności
Uroczystość 25-lecia Samorządności


W niedzielę, 27 września samorząd powiatu kieleckiego niezwykle uroczyście podsumował obchody 25-lecia powstania samorządu terytorialnego.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 25 – lecie wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego Zarząd Powiatu w Kielcach, na czele ze starostą kieleckim, świętował wspólnie z przedstawicielami gmin z terenu powiatu kieleckiego oraz z osobami, które współtworzyły i współtworzą samorządy regionu świętokrzyskiego. W uroczystości udział wzięli wojewoda świętokrzyski Bożentyna  Pałka – Koruba oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Uroczystości nadano szczególną oprawę. Rozpoczęła ją Justyna Szymkiewicz, niezwykle utalentowana muzycznie uczennica III klasy LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, wykonując piosenkę „Ja to mam szczęście”.  Następnie gości powitał starosta kielecki, Michał Godowski.

- Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj wspólnie świętować i cieszyć się samorządnością. Samorządność to wyjątkowe dzieło, bo  dzieło nas wszystkich -  zarówno władz, jak i społeczeństwa. Uznaje się, że reforma samorządowa spośród wszystkich reform po roku ‘90 była tą, którą od początku do końca udało się w 100 procentach przeprowadzić, wykonać i wprowadzić w życie zgodnie z założeniami – mówił starosta kielecki.

Starosta Michał Godowski przypomniał, że 25 lat temu powstały gminy, które niedługo później stworzyły wspólnotę samorządu powiatowego. Dodał, że powiat kielecki jako największy powiat w Polsce jest współtworzony aż przez 19 gmin.

- Pragnęliśmy zbudować dziś wspaniały klimat, aby podkreślić wartość tej wspólnoty, byśmy czuli jak ważne jest to, aby pomagać sobie nawzajem – zaznaczył Michał Godowski wyjaśniając ideę uroczystości.

Następnie goście i uczestnicy wydarzenia wysłuchali krótkiego wykładu dr Janiny Kowalik, politologa i socjologa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach, która przybliżyła koncepcję samorządności oraz tłumaczyła na czym polegał fenomen reformy samorządowej.

- Samorządy są naszym wielkim osiągnięciem, są jak powietrze, którego obecności nie zawsze jesteśmy świadomi, a które jest nam niezbędne do życia. Życzę państwu i nam wszystkim, aby tego powietrza nam nigdy nie zabrakło - podsumowała Janina Kowalik.

Ważnym punktem części oficjalnej była także debata poświęcona funkcjonowaniu administracji samorządowej oraz osiągnięciom samorządności. Na scenę do udziału w debacie zaproszono wojewodę świętokrzyskiego - Bożentynę Pałkę-Korubę, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Kazimierza Kotowskiego, starostę kieleckiego - Michała Godowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach – Jana Cedro, przedstawicielkę włodarzy gmin – Alinę Siwonię oraz reprezentantkę środowiska naukowego - dr Janinę Kowalik, politologa.

Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o tym, jak zmieniała się rola samorządu terytorialnego w ciągu 25 lat, jak zmienił się samorząd po uruchomieniu europejskich funduszy strukturalnych. Oceniali także współpracę między poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego, współpracę poziomą między gminami i czy samorządy dobrze radzą sobie z nałożonymi na nie zadaniami. Rozmówcy wspólnie zastanawiali się także w jaki sposób zwiększać poczucie wspólnoty między mieszkańcami powiatu oraz jak wykorzystywać historyczne i kulturowe dziedzictwo do budowania wizerunku regionu.

Momentem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez starostę kieleckiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu pamiątkowych statuetek dla włodarzy i przedstawicieli samorządów wszystkich gmin z terenu powiatu kieleckiego oraz dla samorządu województwa świętokrzyskiego. Pamiątkową statuetkę otrzymała również wojewoda świętokrzyski.

Jak zaznaczył starosta Michał Godowski, statuetki mają podkreślać ważny jubileusz oraz symbolizować solidarną pracę nad rozwojem regionu.

W imieniu samorządowców głos zabrał wójt gminy Bieliny, Sławomir Kopacz:

-  Panie starosto, bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich - wójtów, burmistrzów, prezydentów pragnę podziękować za to dzisiejsze spotkanie, ale również za współpracę, która jest na co dzień. W tej dyskusji dzisiejszej ta współpraca przewijała się wielokrotnie, bo aby dobrze rozwijały się lokalne społeczności, to ta współpraca musi być na poziomie gminy, musi być w powiecie, ale również musi być pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. My oceniamy tę współpracę między gminami a powiatem bardzo wysoko i bardzo za nią dziękujemy.

Drugą część wydarzenia uświetnił koncert muzyki operowej i musicalowej, którego gwiazdą była Magdalena Pilarz – Bobrowska oraz Tomasz Białek, soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wykonawcom towarzyszyła Salonowa Orkiestra Camerata z Krakowa.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów