Uhonorujemy wyjątkowe osoby dla powiatu. Czekamy na zgłoszenia

3 Marca 2023

Do końca kwietnia można składać wnioski o nadanie tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i ,,Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”. Statuetki: Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego i Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego

Przyznając oba te tytuły Samorząd Powiatu Kieleckiego chce docenić działania aktywnych mieszkańców, którzy budują lokalną społeczność, wspierają innych i wnoszą wkład w rozwój całej naszej wspólnoty. Przypomnijmy, w 2021 roku odznaczeni zostali: Kazimiera Zapałowa (Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego) i Zbigniew Banaśkiewicz (Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego). w 2022 roku Honorowym Obywatelem Powiatu został biskup Marian Florczyk, zaś Zasłużonym dla Powiatu Józefa Bucka.

Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą wystąpić:

  • Zarząd Powiatu w Kielcach;
  • Radni Powiatu w Kielcach w liczbie co najmniej 3;
  • Stałe Komisje Rady Powiatu w Kielcach;
  • Organy statutowe stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie powiatu kieleckiego;
  • Mieszkańcy powiatu kieleckiego w liczbie co najmniej 100.

W uznaniu szczególnych zasług dla Powiatu Kieleckiego tytuły można przyznać pośmiertnie. Akt nadania wręcza się członkowi najbliższej rodziny osoby zmarłej.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 30 kwietnia br., liczy się data wpływu do urzędu. Wnioski po formalnym sprawdzeniu zostają przekazane do Kapituły, którą tworzą: Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, Starosta Kielecki, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w Kielcach.

Tytuły mogą być nadawane danej osobie tylko raz.

Szczegółowe informacje, regulamin i wnioski 

do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów