Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku realizują projekt mobilności w Austrii

21 Września 2022

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje projekt wyjazdu młodzieży na miesięczne praktyki zawodowe do Austrii pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”, numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078858. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany jest w akcji 1. - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020.

Łączny budżet projektu to kwota ponad 105 tysięcy euro.

Beneficjentami projektu jest 40 uczniów (I grupa 20 uczniów uczestniczyła w projekcie IX/X 2021, II grupa 20 uczniów w bieżącym roku szkolnym w terminie od 19.09.2022 - 14.10.2022) z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego, technikum hotelarskiego i technikum pojazdów samochodowych.

Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dlatego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, hotelarskich, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym odbywają staż.

Korzyści dla ucznia:

  • realizacji praktyk zawodowych w Austrii przez okres 4 tygodni,
  • udział w zajęciach z przygotowania językowego (język niemiecki zawodowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psychologiczno - pedagogicznych,
  • kieszonkowe na wyjazd,
  • udział w wycieczkach kulturowych (Wiedeń, Graz, wycieczka w góry)
  • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u austriackiego pracodawcy
  • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we wszystkich krajach UE.

Źródło:PZS w Chmileniku

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów