Telefon zaufania. Warto skorzystać z pomocy

18 Listopada 2020
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach uruchomiło dodatkowe numery telefonów w ramach poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne w sytuacjach lęku, stresu i samotności, które potęgować może epidemia koronawirusa, nie pozostały bez wsparcia.

Pomoc dla niepełnosprawnych

  • 795136978 od poniedziałku do soboty w godzinach 17-19
  • 795116318 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15

- Pod tymi numerami telefonów osoby niepełnosprawne mogą szukać pomocy psychologicznej w związku z izolacją społeczną, lękiem i samotnością. Wsparciem objęto tu również ich opiekunów, pracowników GOPS i asystentów osób niepełnosprawnych – informuje Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Od stycznia do października tego roku udzielono porad telefonicznych i osobistych 70 osobom doświadczającym niepełnosprawności (35 niepełnosprawnym i 35 członkom rodzin osób niepełnosprawnych). Łącznie były to 122 porady. Z kolei z poradnictwa psychologicznego w tym samym okresie skorzystały 84 osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin. W sumie udzielono 115 porad psychologicznych.  

Mieszkańcy powiatu ze wsparciem w kryzysie

Z telefonu zaufania mogą skorzystać również wszyscy  mieszkańcy powiatu kieleckiego, którzy odczuwają lęk, samotność lub przeżywają sytuacje kryzysowe, związane z epidemią koronawirusa. Wsparcie oferują tu psycholog i interwent kryzysowy.

  • 600 286 695 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, sobota w godzinach 9.00-12.00
  • 664 713 394 w dniach: wtorek w godz. 8.00-11.00 i piątek godz. 15.00-18.00

Od końca ubiegłego roku za pośrednictwem telefonu zaufania udzielono ponad 160 porad. - Sprawy interwencyjne, z którymi najczęściej dzwonią mieszkańcy powiatu dotyczą załamania zdrowia psychicznego u siebie lub osoby z rodziny, gdy bliscy nie wiedzą, jak pomóc. Dużą grupę stanowią również problemy związane z uwikłaniem w przemoc, w tym fizyczną, psychiczną, seksualną lub ekonomiczną. Często dzwonią osoby doznające przemocy i proszą o wsparcie dla siebie i dzieci. Zdarza się też zgłaszanie konfliktów, a także sprawy związane z uzależnieniami – wylicza Edyta Domagała, interwent kryzysowy z PCPR w Kielcach.

 Z telefonu zaufania można skorzystać anonimowo.

Podczas rozmowy dzwoniący otrzymują porady z zakresu psychoedukacji oraz informację, gdzie ze swoim problemem mogą się zgłosić. Jak przyznają specjaliści, coraz częściej dzwonią również osoby, które znalazły się w kryzysie z powodu epidemii koronawirusa. Izolacja i ograniczony dostęp do specjalistów dodatkowo potęgują lęki.

- Dzwoniący mówią, że towarzyszy im obawa o utratę pracy, źródła dochodu. Są również osoby, które boją się zakażenia lub tego, że ich bliscy mogą zachorować. Niestety zdarza się, że są to osoby, które mają już myśli samobójcze -  informuje Edyta Domagała.

Pomoc w ramach telefonu zaufania jest bezpłatna. Warto w porę z niej skorzystać, by nie dopuścić do pogorszenia samopoczucia lub eskalacji problemu.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów