do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
07 lutego
2018

Starostowie przedstawili stanowiska

 

Odbył się nadzwyczajny Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego starostowie wypowiedzieli się na temat wykorzystywania pieniędzy z Unii Europejskiej i funkcjonowania ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia.

W sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyło w nim 11 starostów. – Wystąpiła potrzeba, abyśmy zajęli stanowisko w dwóch sprawach, a mianowicie sytuacji w szpitalach i złym rozdysponowaniem środków unijnych w naszym województwie – mówił Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu, starosta jędrzejowski.

O podjętych decyzjach podczas obrad konwentu mogliśmy się dowiedzieć na zorganizowanej konferencji prasowej. Starostowie wypracowali dwa stanowiska i jedno uzgodnienie, które dotyczyło żądań podwyżek pensji lekarzy z długim stażem pracy. Podjęto:

-  Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, skierowane do mieszkańców województwa w związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości,

- Stanowisko - Apel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia.

– Pierwsze stanowisko dotyczy sytuacji, w której niektórzy politycy partii rządzącej obwiniają Zarząd Województwa pod kierownictwem marszałka Adama Jarubasa, o nieefektywne wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej, jakby zapominając o tym,  że system preumów jest bardzo korzystny dla samorządów gminnych i powiatowych. Preumowy nie mówią o przekazaniu dofinansowań, lecz stanowią pewne zapewnienie ich otrzymania, co minimalizuje ryzyko marnowania pieniędzy na opracowanie skomplikowanej dokumentacji. Pozwalają nam planować, a nie produkować dokumentację. System ten sprawdził i działa od 2006 roku – informował Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu - Nasze województwo bardzo się rozwinęło. To wiać na każdym kroku, poprzez wiele inwestycji, wystarczy wyróżnić  ogromne inwestycje w oświacie, rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, modernizację infrastruktury miast, miasteczek i mniejszych wsi, czy renowację zabytków.

- Oceniamy wydatkowanie środków unijnych za właściwe. Widzimy za oknami zmiany, czy to poruszając się po wybudowanych i zmodernizowanych drogach, mostach i obwodnicach miast. Dobrym przykładem jest Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – dodał Michał Godowski, starosta kielecki.

W dokumencie możemy przeczytać m.in.: „My starostowie, uważamy, że  w naszym województwie mieszkają bardzo pracowici, uczciwi i mądrzy ludzie i wyrażamy przekonanie, że nie dadzą się zmanipulować nieprawdziwymi informacjami, które szkodzą rozwojowi gmin, powiatów i województwa świętokrzyskiego – naszej ”Małej Ojczyzny”.

Podczas spotkania poświęcono wiele uwagi złej sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Starostowie z województwa świętokrzyskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej. Kryzys ten spowodowany jest w szczególności niedoborem kadry medycznej. Samorządy – Powiaty i Województwo są świadome swych obowiązków związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej społecznościom lokalnym, niemniej jednak bez konkretnych rozwiązań systemowych, o których podjęcie występują, nie mają żadnej możliwości, by zaistniałą sytuację zmienić.

- W apelu skierowanym do Ministra Zdrowia wskazujemy sześć sytuacji, które mogłyby w znaczny sposób poprawić ten stan - poinformował przewodniczący Konwentu.

Starostowie wnioskują o: zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zaspokojenie żądań płacowych lekarzy i pielęgniarek; analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji; umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych; pełniejsze wykorzystanie doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających I stopień specjalizacji o długoletniej praktyce, poprzez umożliwienie im samodzielnego pełnienia dyżurów; zintensyfikowanie działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów (Zwracają uwagę, że przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy); ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy (Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne); umożliwienie łączenia dyżurów na oddziałach pokrewnych w podobny sposób jak to reguluje rozporządzeni Ministra Zdrowia z grudnia 2017 roku.

 - Poprzez dzisiejsze spotkanie chcemy pokazać jedność samorządów oraz zwrócić uwagę na ważny problem. Samorządy bez wsparcia rządu nie są w stanie z własnych budżetów spełnić oczekiwań finansowych personelu medycznego – mówił starosta kielecki.

W Konwencie Starostów oraz w konferencji prasowej uczestniczyli także członek Zarządu Powiatu w Kielcach Bogdan Gierada i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner