Starosta podejmuje działania, żeby w Cedzynie było bezpiecznie

10 Czerwca 2024

Uchwalenie i szybkie wprowadzenie regulaminu korzystania ze zbiornika w Cedzynie, zintensyfikowanie działań policji wodnej i wspólna praca wszystkich zainteresowanych podmiotów, w celu docelowego uregulowania zasad korzystania z zalewu. Takie są wnioski po zorganizowanym przez Starostę Kieleckiego spotkaniu, na temat bezpieczeństwa użytkowania akwenu. Spotkanie w sprawie Cedzyny

Na apel starosty odpowiedzieli przedstawiciele gmin Górno i Masłów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Klubu Morskiego HORN, Klubu Żeglarskiego „Bryza”, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach i Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatywy Obywatelskiej. To wszystkie podmioty, związane z zarządzaniem, użytkowaniem i dbaniem o bezpieczeństwo nad zalewem w Cedzynie.

Starosta kielecki, Tomasz Pleban podkreślał, że wypracowanie przejrzystych zasad, szczególnie dotyczących używania skuterów wodnych jest pilną potrzebą. Świadczy o tym bardzo niebezpieczny wypadek z udziałem tych jednostek pływających, do którego doszło pod koniec maja. - Sam często odwiedzam okolice zalewu i widzę co tam się dzieje. Apeluję do wszystkich stron o poważne potraktowanie problemu i wspólne działanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zalewie. Musimy działać szybko, po to żeby nie doszło tam do tragedii - mówił starosta. - Ostatnie wydarzenia pokazują, że byliśmy o włos od nieszczęścia - dodawał.

O zwołanie spotkania apelował Piotr Kapuściński, przewodniczący Rady Gminy w Masłowie. - Sam szkolę młodzież na zalewie w Cedzynie i mocno obawiam się o bezpieczeństwo adeptów żeglarstwa. Akwen jest za mały, żeby pomieścić wszystkich chętnych, a prawdziwym problemem są zachowujący się nieodpowiedzialnie użytkownicy silnikowych jednostek pływających - mówił podczas dzisiejszego spotkania w starostwie. Jego zdaniem, motorowodniacy często rozwijają zbyt duże prędkości, przez co powodują zagrożenie dla żaglówek, kajaków i rowerów wodnych. 

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie, Grzegorz Wtykło podpowiadał sposoby na rozwiązanie problemu. Najbardziej drastyczny z nich to wprowadzenie na całym zalewie strefy ciszy. To jednak czasochłonny proces, tymczasem wakacje rozpoczynają się już za parę tygodni, a akwen już jest intensywnie użytkowany. Przedstawiciele starostwa zaproponowali więc przyjęcie regulaminu korzystania z zalewu przez wodniaków, jako najszybszy sposób regulacji.

Prezes Świętokrzyskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Piotr Molasy przyznał, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na prawne podejmowanie kroków przez policję wobec niestosujących się do regulacji oraz ograniczyłoby korzystanie z akwenu przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień do sterowania skuterami i motorówkami. Pomysł ten spodobał się przedstawicielom gmin, na których terenie znajduje się zalew. Zarówno samorządowcy z Górna, jak i z Masłowa zapewnili, że będą współpracować w tej sprawie.

Wszyscy uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że wszelkie uregulowania muszą uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników zalewu, tak żeby nie spowodowały odpływu wypoczywających tam ludzi i nie przyniosły strat, prowadzącym tam działalność przedsiębiorcom.

Starosta kielecki Tomasz Pleban zapewnił, że będzie wspierał wszystkie działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa na zalewie w Cedzynie. Zapowiedział również zwołanie kolejnego spotkania w tej sprawie. Starosta chce również rozmawiać z Komendantem Miejskim Policji w Kielcach o możliwości przedłużenia patroli w Cedzynie poza sezon letni.

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów