Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

4 Października 2022

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w ośmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kieleckim.Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej*
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

* W przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie obowiązywania stanu epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym z punktów. Lokale dogodne dla osób  niepełnosprawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego prawa rodzinnego i opiekuńczego,

prawa celnego, dewizowego i handlowego, prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku), prawa podatkowego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące: porad dla osób zadłużonych, porad z zakresu spraw mieszkaniowych, porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dotyczy: poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenia mediacji, udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatną mediacją nie są objęte sprawy, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJINA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2022 ROKU
 
PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 7:00 - 11:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
PUNKT NR 2 - prowadzony przez Fundację „HONESTE VIVERE”,
SIEDZIBA PUNKTU - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 11:15 - 15:15,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 
PUNKT NR 3 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 11:00 - 15:00, wtorek - piątek: 9:00 - 13:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
PUNKT NR 4 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 12:00, wtorek i czwartek: 12:00 - 16:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
PUNKT NR 5 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek - piątek: 12:00 - 16:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
PUNKT NR 6 - prowadzony przez Fundację „HONESTE VIVERE”,
SIEDZIBA PUNKTU - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, piątek: 13:00 - 17:00, wtorek, środa, czwartek: 8:00 - 12:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 
PUNKT NR 7 - prowadzony przez Fundację „HONESTE VIVERE”,
SIEDZIBA PUNKTU - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul Rynek 62, 26-025 Łagów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek: 12:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 12:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
PUNKT NR 8 - prowadzony przez Fundację „HONESTE VIVERE”,
SIEDZIBA PUNKTU - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów,
CZAS PRACY PUNKTU - poniedziałek, środa: 11:00 - 15:00, wtorek, czwartek: 9:00 - 13:00, piątek: 8:00 - 12:00,
RODZAJ PUNKTU - Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów