do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
29 listopada
2019

Sesja z protestem

 

W czwartek, 28 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Kielcach. Radni podjęli między innymi uchwałę o zmianie budżetu na 2019 rok i podjęli szereg uchwał oświatowych.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

Radni przyjęli cały pakiet uchwał „edukacyjnych”, które zmieniają trzyletnie licea w czteroletnie licea w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie, trzyletnie Licea Ogólnokształcące Specjalne Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w czteroletnie licea specjalne: w Podzamczu, w Rembowie, dotychczasowe czteroletnie technika w pięcioletnie w Bodzentynie w Chęcinach, w Chmielniku, w Łopusznie i w Łopusznie.

Czteroletnie Technika Specjalne w pięcioletnie, wchodzące w skład Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych: w Podzamczu. Wyrazili zgodę na przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

Radny Józef Szczepańczyk dopytywał o to, czy pługopiaskarki, które będą odśnieżały drogi powiatowe, będą miały zamontowane GPS – y. – To ułatwiało śledzenie pługopiaskarek, czy rzeczywiście świadczyły usługi zgodnie z umową – zapytał radny.

Odpowiedzi udzielił odpowiedzialny za drogi w powiecie – członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher. – Samochody na pewno będę wyposażone w GPS.

Na dzisiejszej sesji pojawili się rodzice, uczniowie i przedstawiciele Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi. Odczytali list, pod którym podpisali się nauczyciele i rodzice. Obawiają się oni, że zarząd powiatu będzie dążył do likwidacji placówki. - Chcieliśmy prosić radnych o pomoc dla naszej szkoły – Monika Gaworek, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi.

List odczytała nauczycielka Paulina Pawlik. W odczytanym liście zarzucała władzom powiatu niechęć do szkoły, częste nasyłanie kontroli i zbyt duży czynsz.

Do wszystkich zarzutów odniósł się wicestarosta Tomasz Pleban, który przekazał radnym dokładną informację o przebiegu kontroli dotyczącej Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”. – Kontrole w szkole zlecił jeszcze poprzedni zarząd powiatu w styczniu 2018 roku. Kontrola miała wykazać, czy właściciel szkoły w sposób właściwy wykorzystuje dotację – powiedział.  Podkreślał, że do tej pory kontroli nie udało się przeprowadzić, bo szkoła utrudnia jej przeprowadzenie. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura, która sprawdza, czy szkoła we właściwy sposób rozliczała dotacje.

Członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana wyjaśnił sposób nawiązywania umowy dzierżawy budynku w Nowej Słupi, w której mieści się CKU "Patronus". W ramach procedury Prawa Zamówień Publicznych został wyłoniony rzeczoznawca majątkowy, który przedstawił operat szacunkowy z rzeczywistą kwotą za jaką Powiat powinien wydzierżawić budynek. Ponadto nadmienił aby zawrzeć umowę potrzebna jest dobra wola obu stron.

 - Chcielibyśmy wyjaśnić, nikt nie zamierza likwidować szkoły – dodał Tomasz Pleban.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner