do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
30 czerwca
2020

Sesja absolutoryjna

 

Dzisiaj, 30 czerwca odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu. Radni obradować będą od godz. 15.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

Przed nami sesja absolutoryjna, której najważniejszym punktem będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2019 rok.

Podczas posiedzenia zostanie przedstawiony raport o stanie Powiatu za rok 2019. Rada Powiatu w Kielcach zapozna się również z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za ubiegły rok kalendarzowy.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2019 ;

    - prezentacja raportu,

   - debata nad raportem.

     6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2019 rok ;

    - zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2019 rok,

    - zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2019 rok.

      7.1.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od  01.01.2019 r.do 31.12.2019 r. ;

     - dyskusja.

      7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok ;

      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok,

      - zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO  w Kielcach w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8.1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 1. Sprawozdanie z realizacji w 2018 i 2019 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 • zmiany uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego,
 • zmiany uchwały nr XIX/28/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • przekazania Gminie Daleszyce, Gminie Morawica, Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
 • przekształcenia Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie,
 • wyłączenia z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku Szkoły Policealnej w Chmielniku oraz likwidacji tej szkoły,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2019 r. ,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2019 r. ,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2019 r. ,
 • rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Szpitala w Chmielniku,
 • rozpatrzenia petycji w sprawie nie likwidowania Laboratorium Diagnostycznego w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner