Ruszyła rekrutacja do szkół powiatowych

19 Maja 2021

17 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do 21 czerwca absolwenci „podstawówek” mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Przypominamy, że na uczniów czekają cztery powiatowe zespoły szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie. zajęcia fryzjerskie

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BODZENTYNIE

"Szerment" oferuje: Liceum Ogólnokształcące z sześcioma profilami nauczania, Technikum z ośmioma specjalizacjami oraz Szkołę Branżową I stopnia z wieloma możliwościami wyboru kierunku.

Rekrutacja do klas pierwszych w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w następujących formach:
a) elektronicznej - dokumenty można przesłać na adres email: lobodzentyn@wp.pl
b) tradycyjnej - dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu szkoły lub wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki przy wejściu głównym od strony ul. Suchedniowskiej.

Wymagana dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:
1) Wniosek o przyjęcie do danego typu szkoły z określeniem profilu klasy.
2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3) Zaświadczenie o wynikach egzaminu po klasie ósmej.
4) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie wydaje sekretariat Szkoły (do Szkoły Branżowej I stopnia i I klas technikum).
5) 3 zdjęcia legitymacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące Rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Kandydatów: http://www.zspbodzentyn.pl/rekrutacja

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHĘCINACH

Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w roku szkolnym 2021/2022 dostępna jest na stronie szkoły: http://pzscheciny.edu.pl/rekrutacja-2/

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna, oświadczenie RODO Wniosek można złożyć w formie elektronicznej pobierając go ze strony: https://forms.office.com/Page /ResponsePage.aspx?id=cVKnmNDLnUeZYkQuY5Hptq7DBhnWYRdLo673J3L2TYdUQzJRN0w2V0RIM1pVWjVITFJFQVNHMzAwVy4u
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył.
 3. Opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach szczególnych.
 4. 2 fotografie
 5. Karta zdrowia.

TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek można składać elektronicznie.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 03.08.2021 r. do 05.08.2021 r. do godz.15.00

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz.15.00

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej szkoły znajdziecie informacje o naborze, ofercie szkoły, kryteriach przyjęć, a także sposobie punktacji. Elektroniczne wypełnienie wniosku pozwoli na większy komfort przy oczekiwaniu na wyniki przyjęć bez wychodzenia z domu. Zaufało nam już ponad 6000 absolwentów oraz 420 uczniów.

Typy szkół i kierunki kształcenia dostępne pod adresem: http://rekrutacjapzs.zs3chmielnik.pl/index…/oferta-2020-2021

W związku z pandemią COVID-19 zaleca się składanie wniosków o przyjęcie do naszej szkoły drogą on-line.
Rekrutacja online LO:
http://rekrutacjapzs.zs3chmielnik.pl/…/zapisy-do-lo-2020-20…
Rekrutacja online technikum: http://rekrutacjapzs.zs3chmielnik.pl/…/zapisy-online-techni…
Rekrutacja online branżowa:
http://rekrutacjapzs.zs3chmielnik.pl/…/zapisy-online-branzo…

Wniosek można składać również poprzez pocztę szkoły. Druk wniosku znajduje się: http://rekrutacjapzs.zs3chmielnik.pl/index.php/projekty oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja. Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres szkoły rekrutacja@zs3chmielnik.pl może być skan dokumentu bądź jego zdjęcie.
III. Wniosek można też złożyć osobiście w sekretariacie, zachowując wszelkie środki ostrożności (sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00).

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE

W tym roku rekrutacja do Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie będzie prowadzona również przy pomocy systemu elektronicznego.

Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkoły. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji.

Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły:

Profile klas:

 • profil policyjno-prawny z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • profil biologiczno-chemiczny z przedmiotami rozszerzonymi: chemia, biologia, matematyka;
 • profil językowy z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, język rosyjski;
 • profil turystyczno-językowyz przedmiotami rozszerzonymi: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.
 1. Technikum kształcące w zawodach:
 • Technik technologii żywności
 • Technik hotelarstwa
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik informatyk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik handlowiec
 • Technik budownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik ekonomista
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik logistyk
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik reklamy
 • Technik usług kelnerskich
 • Technik transportu drogowego
 • Technik programista
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich
 1. Branżowa szkoła I stopnia ( 3-letnia):
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Kierowca mechanik
 • Magazynier - logistyk
 • Sprzedawca
 • Kelner
 • Pracownik obsługi hotelowej
 • Murarz - tynkarz
 • Betoniarz - zbrojarz
 • Cukiernik
 • Piekarz

Zasady rekrutacji i pełna oferta szkoły dostępne są na: https://zsp5lopuszno.pl/rekrutacja-20152016/

Ruszyła rekrutacja do szkół powiatowych (1) Ruszyła rekrutacja do szkół powiatowych (1)
4

Ruszyła rekrutacja do szkół powiatowych

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów