do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
22 lutego
2021

Rozmawiano o budowie zbiornika Wierna Rzeka

 

Członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach – Cezary Majcher i Mariusz Ściana uczestniczyli w spotkaniu poświęconym przygotowaniom do uruchomienia budowy retencyjnego zbiornika wodnego na rzece Łososinie.

To było kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich stron, zainteresowanych budową zbiornika. W dyskusji, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wzięli  również udział senator Krzysztof Słoń, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Kwiecień-Ząbek i Rafał Kosiński, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Małgorzata Sikora i Henryk Kaczmarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz włodarze zainteresowanych gmin.

Na rzece Łososinie, stanowiącej lewy dopływ Nidy, planowane jest utworzenie zbiornika wodnego, który zabezpieczy mieszkańców gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn przed skutkami ewentualnej suszy. Zbiornik ten zaplanowano na 72-hektarowe lustro wodne, z pojemnością około 1 mln metrów sześciennych wody, o głębokości 1,5 m. Poza funkcją zabezpieczenia retencyjnego, może on pełnić też rolę zbiornika przeciwpowodziowego, a także niewątpliwej atrakcji turystycznej.

-Ta inwestycja została ujęta zarówno w dokumentach zaakceptowanych przez Komisję Europejską, jak i przyjętych przez Radę Ministrów. Liczymy na pilne rozwiązanie problemów i dalsze wspólne podejmowanie partnerskich decyzji, które pozwolą przybliżyć realizację tak ważnego dla mieszkańców zadania – powiedział członek Zarządu Marek Jońca.

Spotkanie poświęcone zostało m.in. informacji o rozpatrzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. decyzji środowiskowej, wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument został uchylony, na co wpłynęły protesty i odwołania, kierowane przez organizacje ekologiczne. Obecnie Regionalna Dyrekcja rozpatruje uwagi GDOŚ.

-Taka sytuacja powoduje, że konieczne będzie przeprowadzenie przez co najmniej rok nowych badań, obejmujących nie tylko tereny przyszłego zbiornika, ale i obszar położony niżej, i utworzenie nowego “Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko” – powiedział Henryk Kaczmarski, dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. – Stajemy więc w punkcie startu przygotowań do budowy zbiornika, a planowane prace, zamiast 6, mogą potrwać nawet 8 lat – dodał.

Zdaniem uczestniczącego w spotkaniu członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusza Ściany, czas prowadzenia badań i oczekiwania na kolejną decyzję środowiskową, która jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę zbiornika, należy spożytkować na uporządkowanie stanu prawnego gruntów i nieruchomości, które powinny zostać przekazane w zarząd inwestora – Gospodarstwa “Wody Polskie”.

Jak dodała dyrektor Małgorzata Sikora z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, nie należy rozpatrywać ewentualnej zmiany charakteru zbiornika z retencyjnego na przeciwpowodziowy, a raczej podjąć wszelkie działania w kierunku zapewnienia kompletnej dokumentacji projektowej i środków finansowych na realizację tej inwestycji.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner