do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
11 lutego
2020

Rozmawiali o współpracy

 


Po raz pierwszy w tym roku zebrała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W jej obradach uczestniczyli członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

O możliwości współdziałania między organami rozmawiali jej przedstawiciele podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kielcach. W posiedzeniu Powiatowej Rady, pod przewodnictwem członka Zarządu Powiatu w Kielcach - Stefana Bąka, uczestniczyli Mariusz Brelski - przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, Piotr Kisiel - wiceprzewodniczący ŚRDPP i Paulina Papka - członek ŚRDPP.  

Zanim jednak poruszono kwestie współpracy między radami, przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach przybliżył jej działanie.  - Rada liczy 12 członków. Połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Trzech członków wskazuje marszałek województwa, dwóch Sejmik Województwa, a jednego – wojewoda świętokrzyski. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym  – mówił Mariusz Brelski. Do najważniejszych celów jej działalności należy m.in. monitorowanie potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb. Rada wyraża opinie w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konsultuje rządowe i regionalne projekty aktów prawnych w zakresie działalności pożytku publicznego, występuje do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w tej sferze, konsultuje realizację zadań pożytku publicznego. – Kolokwialnie mówiąc, robimy wiele fajnych rzeczy. To nie tylko jest kwestia pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe, ale także wsparcie, jakie dajemy tym stowarzyszeniom. Organizujemy różnego rodzaju konferencje czy konwenty – dodała Paulina Papka.

Jak podkreślali goście, chcieliby w swoje działania włączyć członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. – Zależy nam na tym, aby rady z terenu województwa świętokrzyskiego współpracowały między sobą – powiedział Piotr Kisiel.   

- Jesteśmy otwarci na współpracę. Działamy dla organizacji pozarządowych, dla ludzi, którzy działają w szerokim spektrum życia społecznego, począwszy od kultury, a skończywszy na pomocy dla osób niepełnosprawnych – podsumował Stefan Bąk, przewodniczący Powiatowej Rady.   

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner