do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
10 stycznia
2020

Rozmawiali o projekcie

 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”.

W naradzie wzięli udział polscy partnerzy przedsięwzięcia, w tym wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska oraz wicedyrektor ds. pedagogicznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Łysak.

Przypomnijmy, powiat kielecki jest koordynatorem projektu pod nazwą „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” sektor: Edukacja szkolna, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli, specjalistów i konsultantów. Efektem ma być też opracowanie podręcznika zawierającego wypracowane metody i formy wsparcia dla uczniów zdolnych, mających różne dysfunkcje oraz z zespołem Aspergera. Partnerami projektu są powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i w Piekoszowie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugalii, Innovation Frontiers IKE z Grecji oraz Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji.

Głównym punktem spotkania było opracowanie planu prowadzenia warsztatów dla nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego, które będą organizowane w ramach projektu. W kwietniu zaplanowano konferencję inaugurującą przedsięwzięcie. Po jej zakończeniu odbędą się szkolenia dla jej uczestników z trzech obszarów takich jak: zespołu Aspergera, ucznia zdolnego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia ) .

Ponadto, zapoznano się ze sprawozdaniem przygotowanym przez uczestników projektu z powiatowych poradni z wizyty partnerskiej w Portugalii.

Gospodarzami warsztatów szkoleniowych w Portugalii byli partnerzy ze Stowarzyszenia Ruchów Partnerskich ATLME. W spotkaniach wzięli też udział partnerzy z Grecji i Chorwacji. Celem pobytu było poznanie systemu edukacyjnego w Portugalii ze szczególnym naciskiem na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania.

- Dla nas praktyków, udział w projekcie pozwala poznać metody pracy za granicą z uczniami ze specjalnymi potrzebami. W Portugalii mogliśmy się przyjrzeć pracy z dziećmi z autyzmem. Odwiedziliśmy szkołę podstawową, w której dzieci z dysfunkcjami uczą się ze zdrowymi rówieśnikami. Część zajęć odbywa się wspólnie w dużych salach, przy asyście nauczycieli wspomagających. Niektóre z lekcji przebiegają zaś w odpowiednio zaaranżowanych małych salach. Miejsca te są dostosowane do pracy indywidualnej lub w małych grupach tylko dla uczniów z potrzebami – mówiły Izabela Juszkiewicz i Edyta Witasik, uczestniczki wyjazdu.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner