do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
28 lutego
2020

Rozmawiali o aktywizacji bezrobotnych

 

Zaopiniowanie programów specjalnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach było jednym z tematów posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczył starosta kielecki, Mirosław Gębski.

Po raz drugi w tym roku zebrała się Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kielcach. Spotkanie rozpoczął starosta Mirosław Gębski, który życzył uczestnikom owocnych obrad.

Członkowie Rady pod przewodnictwem Pawła Wójcika wyrazili opinię na temat programów specjalnych „Krok do przodu” i „Nowa droga”, które będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.  

– Programy specjalne możemy realizować w oparciu o 10 procent posiadanych środków z Funduszu Pracy, w których występuje tak zwany element specjalny, czyli nietypowy dla określonej grupy osób. Założyliśmy na ten rok dwa programy – mówił Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Program specjalny „Krok do przodu” skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Ma on na celu zwiększenie zdolności zatrudnienia oraz uzyskanie nowych kwalifikacji na rynku pracy jego uczestników. Planowane w ramach programu jest szkolenie pn. „Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił spalinowych”. Uczestnicy przedsięwzięcia skierowani zostaną też na prace interwencyjne do urzędów gmin z terenu powiatu kieleckiego. Programem tym zostanie objętych 13 osób.

Założeniem drugiego programu specjalnego pn. „Nowa droga” jest zmniejszenie skali bezrobocia i szybszy powrót na rynek pracy dziesięciu bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności i opuszczeniu zakładu karnego, nie podjęli zatrudnienia. Program ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

W trakcie obraz zostało przyjęte sprawozdanie z działalności urzędu pracy za 2019 roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 7.718 osób. Porównując poziom bezrobocia z końca grudnia 2019 roku w stosunku do roku 2018, nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 3,00 proc. (239 osób). W porównaniu z końcem 2017 roku nastąpił spadek o 490 osób. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku w powiecie kieleckim wynosiła 10,4 proc. i była w stosunku do roku ubiegłego niższa o 0,5 punktu procentowego. Największy spadek liczby osób bezrobotnych zanotowano w gminach: Zagnańsk (o 67 osób), Piekoszów (o 65 osób), Chmielnik (o 61 osób), Chęciny (o 54 osoby), Górno (o 47 osób). W 2019 roku do urzędu wpłynęły łącznie 3.722 oferty pracy. Najwięcej ofert dotyczyło następujących zawodów: robotnik gospodarczy (255 ofert pracy), operator urządzeń do przetwórstwa drobiu (250), sprzedawca (187), magazynier (149) oraz pomocniczy robotnik budowlany (110).

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner