do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
23 marca
2020

Radni powiatowi wspierają walkę z koronawirusem

 

Rada Powiatu w Kielcach jednogłośnie zdecydowała się przekazać pieniądze dla policji i straży pożarnej na walkę z koronawirusem.

Niezwykle odpowiedzialnie zachowali się radni powiatu biorący udział w dzisiejszej sesji. Jednogłośnie podjęli decyzję o przekazaniu 200 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. Z 29 radnych pojawiło się 22. Tym samym podjęcie uchwał było możliwe. Co ważne, liczba osób biorących udział w posiedzeniu została ograniczona do minimum.

 - Mam świadomość, że w dobie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, przeprowadzenie obrad jest trudne. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ważna sesja, która musiała się odbyć. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim radnym za przybycie. Niestety nie wiemy kiedy odbędzie się kolejna sesja – powiedział Jacek Kuzia, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach.

Ważnym punktem obrad było dokonanie zmian w zaplanowanym budżecie tak, by 200 tysięcy złotych przeznaczyć na walkę pandemią koronawirusa. - W ostatnim czasie zaszła pilna potrzeba, żeby zwiększyć środki na zarzadzanie kryzysowe. Co prawda w budżecie zabezpieczyliśmy rezerwę w kwocie 360 tysięcy złotych, jednak Zarząd Powiatu uznał, że będą to pieniądze niewystarczające – argumentowała skarbnik powiatu, Maria Klusek.

40 tysięcy złotych ma być przeznaczone na przekształcenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie w punkt odbywania kwarantanny. – Obowiązkiem naszym jest zabezpieczenie miejsc dla 200 osób przebywających na kwarantannie – dodała skarbnik.

Mieszkańcy powiatu kieleckiego kwarantannę będą mogli odbyć też w schronisku w Mąchocicach Scholasterii, w przygotowaniu są też schroniska w Nowej Słupi, Bodzentynie i w Chęcinach.

 - Z tej puli po 20 tys. zł ma być przekazane dla policji i straży pożarnej na działania podejmowane na walkę z koronawirusem – dodała skarbnik Maria Klusek.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gmin powiatu kieleckiego – Piekoszowa, Miedzianej Góry. Ponadto udzielono wsparcia dla 18 gmin (Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk) na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego.

W kolejnym głosowaniu zdecydowano o podwyższeniu minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zatwierdzono tekst jednolity Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, a także przyjęto „Sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2025.

Na prośbę wiceprzewodniczącego Roberta Kaszuby, radni wycofali punkt dotyczący wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez gminę Miedziana Góra.  - Z uwagi na trwające rozmowy z Portem, chcemy wycofać ten podpunkt z obrad ponieważ chcemy dalej rozmawiać i wypracować jak najlepsze stanowisko – powiedział Robert Kaszuba.

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował radnych o działaniach Zarządu Powiatu. – Podjęliśmy rozmowy z właścicielami działek przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Planujemy budowę kompleksu sportowego przy szkole. Niewykluczone, że będziemy musieli także podjąć działania w sprawie budowy internatu – powiedział wicestarosta.

Tuż przed zakończeniem spotkania, starosta kielecki Mirosław Gębski podziękował radnym za przybycie. - Sesja musiała się odbyć. Z uwagi na przedmiot obrad, nie mogła odbyć się w innym terminie. Nie możemy czekać z przekazaniem potrzebnych funduszy na walkę z koronawirusem, lecz działać tu i teraz. Najważniejsze jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa – zaznaczał starosta.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana przedstawił radnym działania podjęte w Starostwie Powiatowym w Kielcach i jednostkach powiatowych w ostatnim czasie w dobie zagrożenia koronawirusem.  

Na zakończenie radny Bogdan Gierada podziękował radzie i zarządowi za przeznaczenie pieniędzy na drogę powiatową z Piórkowa do Jeleniowa. – Droga łączy dwie gminy: Nową Słupię i Baćkowice – dodał. Z kolei radny Krzysztof Smolarczyk dopytywał o wstawienie znaku ograniczającego tonaż przy moście w Wiernej Rzece.

Zdzisław Zapała podziękował za pomoc udzieloną strażakom w Miedzianej Górze. Kolejni radni, m. in. Robert Kaszuba zaproponowali całkowite zamknięcie budynku starostwa dla interesantów.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner