do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
16 września
2020

Radni będą obradować

 

We wtorek, 22 września o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Kielcach.   

       Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego.
 7. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2019 r.
 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2020 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok,
 • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego,
 • zmiany siedziby jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Wójtostwie 33b, gm. Daleszyce oraz nadania statutu tej jednostce,
 • rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

 

 1. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner