do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
01 grudnia
2020

Rada powiatu już w pełnym składzie

 

Odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu w Kielcach. Obrady odbyły się w systemie zdalnym.

XXV sesja Rady Powiatu w Kielcach zaczęła się od zaprzysiężenia nowego radnego. Ślubowanie złożył Zbigniew Zagdański, który zastąpił w radzie zmarłego nagle Zdzisława Zapałę.

Podczas obrad radni podjęli kilka uchwał, dotyczących m.in. zmian w budżecie na rok 2020. Udzielono również pomocy finansowej dla mieszkańca gminy Chmielnik, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił dobytek. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie przez powiat do unijnego projektu - jednoetapowego konkursu na termomodernizację trzech budynków należących do powiatu kieleckiego, poradni w Bodzentynie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku oraz schroniska w Nowej Słupi. Inwestycja polegać będzie na modernizacji systemu grzewczego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynków i wymianie oświetlenia na energooszczędne. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych to blisko 2 i pół miliona złotych, a wkład własny powiatu to 444 tys. 860 zł.

Do porządku obrad wprowadzono nową uchwałę, w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Jak wyjaśnił wicestarosta Tomasz Pleban, na mocy porozumienia powiat opatowski miałby przejąć od powiatu ostrowieckiego, powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce do realizacji zadanie zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych: Opatów – Kielce przez Ostrowiec, Nową Słupię i Wolę Jachową oraz Ożarów – Kielce przez Opatów, Łagów. Ostrowiec byłby tą jednostką, która by miała odpowiadać za zorganizowanie i finansowanie przewoźników.

Radni przyjęli także „Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029”, ustalili wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie. Zdecydowali się także przekazać dwóm gminom Chęcinom i Chmielnikowi zadania z zakresu utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Przyjęto także informacje o przebiegu akcji zimowej 2019/2020 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2020/2021. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych na obwodach wyniósł ponad 1 mln 726 tys. zł. Koszty poniesione na miałowanie i odśnieżanie dróg to 1 mln 198 tys. zł. Zakup soli, piasku oraz wykonanie mieszkanki piaskowo – solnej to 527 tys. 986 zł. Jak wyliczył Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – całkowity koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 wraz z dotacją dla gmin wyniósł 1 mln 791 tys. zł.

Radni przyjęli także „Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

Na zakończenie obrad, dwoje radnych miało pytania do Zarządu Powiatu i Przewodniczącego Rady. Pierwszy – Paweł Gratka dopytywał, kiedy zostanie uruchomiona filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Rakowie. Zaś Józefa Szczepańczyka interesowało, kiedy radni otrzymają projekt budżetu na 2021 rok.

- Do tej pory uruchomiliśmy je w pięciu gminach: Mniowie, Strawczynie, Chmielniku, Nowej Słupi i Łagowie. Do końca roku planujemy zorganizowanie kolejnych, w Bodzentynie, Bielinach i Rakowie – wyjaśnił Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Józefowi Szczepańczykowi odpowiedział przewodniczący Jacek Kuzia, który zapewnił, że radni otrzymają budżet jak najszybciej.

Radna Anna Kosmala, w imieniu mieszkańców Komórek i gminy Daleszyce podziękowała za głosowanie nad uchwałą dotyczącą budowy chodnika w sołectwie Komórki, który będzie realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zbigniew Zagdański, mieszka w Zagnańsku i jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.  Przez 18 lat był wójtem Zagnańska. Potem był dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, w kolejnych latach pełniłem funkcję sekretarza gminy Nowa Słupia. Od 5 lat jestem sekretarzem w Urzędzie gminy w Masłowie. W ostatnich wyborach startował w okręgu: Masłów, Miedziana Góra, Zagnańsk. Skończył prawo administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner