do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
06 sierpnia
2020

Pracowity rok w powiatowych poradniach

 Fot. PPP-P w Bodzentynie
 
 

Ponad 2,5 tysiąca dzieci przyjęto w minionym roku szkolnym 2019/2020 w trzech powiatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Piekoszowie, Chmielniku i Bodzentynie. Placówki również w wakacje świadczą pomoc, jednak z przerwami urlopowymi.

Od początku roku szkolnego do lipca w powiatowych poradniach przyjęto ponad 2700 dzieci. W tym czasie we wszystkich trzech placówkach przeprowadzono ponad 3800 badań: psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

W PPP-P w Chmielniku w roku szkolnym 2019/2020 wykonano 578 badań psychologicznych, 555 pedagogicznych i 209 logopedycznych. W PPP-P w Piekoszowie (do 10 lipca 2020 roku) wykonano 544 badania pedagogiczne, 430 badań psychologicznych i 296 logopedycznych. W PPP-P w Bodzentynie (do 30 lipca 2020 roku) zrealizowano 483 badania psychologiczne, 437 badań pedagogicznych i 293 logopedyczne.

Poza badaniami powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne świadczyły również inne formy wsparcia, w tym m. in. diagnozę i terapię integracji sensorycznej, treningi EEG-biofeedback (stosowane w terapii zaburzeń koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zaburzeń mowy, rozwoju psychomotorycznego), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu.

W poradniach wydano ponadto blisko pół tysiąca orzeczeń. Wśród nich były orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową, w tym afazję, ze względu na niepełnosprawność sprzężoną oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci słabowidzących i słabosłyszących, ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.

Najczęściej zgłaszano dzieci na badania do poradni z powodu różnych trudności w nauce, a także w celu oceny gotowości szkolnej dziecka.

Z oferty poradni skorzystali w minionym roku szkolnym również nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Dla tej pierwszej grupy przeprowadzono konsultacje i warsztaty, udzielano porad. Z kolei rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach, grupach wsparcia i spotkaniach warsztatowych. Mogli się podczas nich dowiedzieć m. in. jak motywować dziecko do nauki, jak efektywnie spędzać z nim czas, jak prawidłowo stymulować jego rozwój. Wsparcie otrzymali również rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Jeśli niepokoi nas zachowanie dziecka, warto skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą znaleźć przyczynę oraz wskażą najlepsze metody dalszego postępowania. Z ofertą powiatowych placówek można zapoznać się na stronach: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku.   


 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner