Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

12 Października 2023

Uroczystość poświęcona powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Święto to przypomina nam o tym, jak ważna jest praca nauczycieli i jak wielki wpływ mają na życie młodych ludzi. Podczas uroczystości powiatowych nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla pracowników oświaty za zaangażowanie oraz pracę na rzecz edukacji w naszym powiecie.Powiatowy Dzień Edukacji

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej rozpoczął się muzycznym akcentem. Wystąpiła uczennica II klasy Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach Marii Nakonechnej.

W spotkaniu wzięli udział starosta kielecki Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban, Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, Cezary Majcher i Mariusz Ściana, skarbnik powiatu Anna Moskwa, sekretarz powiatu Grzegorz Wnuk, Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Kazimierz Mądzik, członek Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego Marek Zimny, radny powiatowy Zenon Janus i członek komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka.

Obecni byli dyrektorzy powiatowych jednostek Halina Kołodziejczyk - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Sławomir Wójcik - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Agnieszka Prędota - Gad - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Piotr Gajek - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, Katarzyna Przygodzka - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie, Magdalena Pakosińska − dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Chmielniku, Beata Osmólska - Kaleta − dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Piekoszowie, Beata Piątek - dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach.

Powiatowy Dzień Edukacji to wyjątkowa okazja, by podziękować wszystkim nauczycielom za rzetelną pracę, zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy i wychowywanie młodzieży.

W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrał starosta kielecki Mirosław Gębski, który przywitał nauczycieli, uczniów i gości. - Coroczne uroczystości są doskonałą okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela. Nie da się wykonywać tego zawodu bez autentycznej pasji i zapału. Z okazji dnia nauczyciela dziękuję wszystkim nauczycielom za codzienne poświęcenie, rozwijanie pasji, wysiłek w kształtowanie charakteru młodych ludzi i za twórcze podejście do pracy. Dziękuję za oddanie dla uczniów, cierpliwość, wyrozumiałość i okazywane im wsparcie.

Wicestarosta Tomasz Pleban również życzył wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim osobom związanym z edukacją - wytrwałości, sukcesów, codziennego szacunku i uznania ze strony uczniów. - Dziękuję wszystkim osobom pracującym na rzecz oświaty. Wiem, że to bardzo odpowiedzialne zadanie. Dziękuję także wszystkim dyrektorom współpracującym na co dzień ze mną - powiedział wicestarosta.

O tym co czeka edukację mówił kurator oświaty - Kazimierz Mądzik. Podkreślił także, że w tym roku przypada okrągła ocznica 250 - lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej.

- Od nowego roku czekają nas nowe regulacje i co ważne podwyżki dla nauczycieli - mówił. - Chciałbym podziękować za kolejny trudny rok. Ale też chce powiedzieć, że przed nami kolejne wyzwania. Zmienia się podstawa programowa, np. podstawy przedsiębiorczości zastąpi przedmiot biznes i zarządzanie. Sztuczna inteligencja zmusi nauczycieli do modyfikacji sposobu nauczania. Będą nowe przedmioty, nowe metody nauczania i nowe matury. Niemniej życzę Państwu, by dzień nauczyciela trwał cały rok. To państwo, poprzez edukację młodzieży, kształtujecie przyszłość naszej ojczyzny. Życzę, byście byli przez wszystkich wychowanków dobrze postrzegani.

Podczas uroczystości wręczono nagrody dla dyrektorów za sprawność zarządzania placówką, przyznano też nagrody starosty dla nauczycieli. Wręczono również gratulacje dla nauczycieli, którzy podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowania w imieniu nagrodzonych złożyła Halina Kołodziejczyk, dyrektor placówki w Chęcinach.

- I imieniu swoim, dyrektorów, nagrodzonych nauczycieli chciałabym podziękować za to honorowe wyróżnienie za osiągnięcia na polu dydaktyczno - wychowawczym. To dla nas szczególnie cenne, bo my, ludzie oświaty lubimy być doceniani. Bo to co robimy jest słuszne i dobre - mówiła dyrektorka.

Powiatowe obchody dnia edukacji narodowej zakończył występ uczniów PZS w Chęcinach.

Podczas uroczystości wręczono Nagrody Starosty Kieleckiego. Decyzją Starosty Kieleckiego nagrody za osiągnięcia w  zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za sprawność zarządzania kierowaną placówką otrzymali:

 • Halina Kołodziejczyk - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
 • Agnieszka Prędota - Gad - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
 • Beata Osmólska - Kaleta - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie

 

Decyzją Starosty Kieleckiego nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

 • Magdalena Dudek - nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie,
 • Ewa Dziedzic - nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach,
 • Robert Zawierucha - wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 • Aleksander Terlecki - nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie,
 • Monika Czaja - nauczyciel w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku
 • Małgorzata Pastuszka - nauczyciel w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nauczyciele:

 • Agnieszka Prędota - Gad - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
 • Katarzyna Przygodzka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie
 • Sylwester Panek - nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 • Maria Świerzewska - nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 • Kazimiera Sikora - nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Katarzyna Przygodzka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie
 • Aneta Orawiec - nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymał:

Michał Chojnacki - nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów