Powiat wspiera niepełnosprawnych

12 Czerwca 2024

Będą nowe busy, modernizacje obiektów, a także dotacje na własne działalności i wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ponad 1 milion 218  tysięcy złotych z PFRON trafi do powiatu kieleckiego na zadania, które mają pomóc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych.Podpisanie umów o dofinansowanie z PFRON

W siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji przez PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.  W podpisaniu uczestniczył starosta kielecki Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mirosław Gębski, dyrektor Oddziału PFRON Andrzej Michalski.

Dzięki środkom pozyskanym z PFRON w łącznej kwocie ponad 1 milion 218  tysięcy złotych kolejne bariery w powiecie zostaną zlikwidowane, a osoby niepełnosprawne zyskają wsparcie.

Jak przyznał starosta kielecki Tomasz Pleban starostwo sukcesywnie wspiera osoby niepełnosprawne dofinansowując ze środków PFRON wiele zadań zarówno w zakresie rehabilitacji zawodowej jak i społecznej. - Powiat kielecki jest liderem w pozyskiwaniu środków na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc im w uzyskaniu większej samodzielności, dbamy o to by zapewnić  im równy start z osobami w pełni sprawnymi. Wspieramy także przedsiębiorców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych - mówi starosta.

W tym roku środki z PFRON w kwocie 615 tys. zł, które trafiły do Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają być przeznaczone na refundację kosztów dla pracodawców na zatrudnienie i wyposażenie 4 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz przyznanie 5 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Natomiast ponad 603 tys. zł trafi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Pieniądze te zostaną przekazane na rzecz gminy Łagów, Daleszyce i Nowiny.  Ponad 351 tys. zł  dofinansowania trafi do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku w gm. Łagów na zakup autobusu 18 - osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast 144 tys. zł zyska gmina Daleszyce na zakup 9 - osobowego mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych. Z kolei Gmina Nowiny otrzyma ponad 92 tys. zł na  przebudowę wejścia głównego do budynku urzędu na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Podpisanie umów o dofinansowanie z PFRON (1) Podpisanie umów o dofinansowanie z PFRON (1)
4

Podpisanie umów o dofinansowanie z PFRON

 

do góry
Ważna droga w Daleszycach do remontu Czekamy na zgłoszenia do nagrody Zapisy na rajd rozpoczęte Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu Bezpłatny autobus na Św. Krzyż Wakacyjne przerwy w pracy poradni Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów