do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
01 października
2020

Powiat najlepszy wśród najlepszych

 

Powiat Kielecki znalazł się na pierwszym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Nagrodę za zwycięstwo odebrali starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wicestarosta Tomasz Pleban podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w Ossie, 29 września 2020r. Jako jedyny samorząd w tej kategorii otrzymał także tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd 2019”.

Pierwsza lokata w tegorocznej edycji Rankingu Powiatów i Gmin jest dużym wyróżnieniem dla naszego powiatu, zwłaszcza że ranking ZPP uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju.

 - W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy 3 miejsce, dlatego też awans na pozycję Lidera jest potwierdzeniem tego, że Powiat Kielecki staje się coraz bardziej proinwestycyjny i prorozwojowy oraz wprowadza rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca – mówi starosta kielecki, Mirosław Gębski.

Powiat kielecki uzyskał 59710 punktów. W rankingu samorządy oceniane są w 63 kategoriach. Powiatowi kieleckiemu udało się wypełnić 56 spośród nich w grupie 30 ocenianych powiatów w tej kategorii. W odniesieniu do roku 2018 Powiat Kielecki uzyskał o 13 890 punktów więcej i poprawił swoją lokatę w rankingu z trzeciej na pierwszą.

Wicestarosta Tomasz Pleban podkreśla, że ten sukces jest potwierdzeniem tego, że ubiegły rok obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć, jak inwestycje drogowe, działania w zakresie zdrowia.

- Maksymalną punktację powiat kielecki uzyskał m.in. za wysokość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i za rozwój przedsiębiorczości. Powiat Kielecki pozyskał w 2019 roku blisko 20 mln środków pochodzących z funduszy zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę m.in: rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Łopusznie, modernizację zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego ŚCMiN w Kielcach czy zwiększenie efektywności energetycznej budynku szpitala w Chmielniku – wylicza wicestarosta.

W 2019 roku powiat kielecki pozyskał ponad 19 mln 100 tys. środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych m.in. na: doceniono przede wszystkim przedsięwzięcia służące rozbudowie infrastruktury drogowej, doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie czy utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Eksperci oceniali również działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego,  promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, a także rozwiązań proenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową oraz działania promocyjne  – dodaje członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Mariusz Ściana.

Zauważono działania z organizacjami pozarządowymi. W 2019 roku Powiat Kielecki wydatkował kwotę ponad 3 mln 300 tys. złotych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez NGO m.in.: w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki czy dofinansowania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dla jednostek OSP.

Powiat przekazał prawie 100 tys. złotych na inicjatywny integrujące społeczność lokalną w formie dofinansowania organizacji 33 imprez i konkursów.

W 2019 roku realizowaliśmy 14 programów i zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Rehabilitacja zawodowa, „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – program Aktywny Samorząd.

Zrealizowane zostało 13 programów polityki zdrowotnej przez Szpitale Powiatowe, PCUM oraz w ramach programów szkolnych.

 - Promowaliśmy aktywnego stylu życia poprzez organizowanie lub współfinansowanie imprez o charakterze sportowym. Tylko w 2019 roku odbyło się 32 imprezy sportowe – dodaje Mirosław Gębski.

Szczególny nacisk kładziony jest również na rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez doposażanie pracowni, wprowadzanie innowacyjnych modeli kształcenia, nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.

 - Nie bez znaczenia były projekty proekologiczne oraz na rzecz inwestycji i rozwoju. Wdrożyliśmy lub współfinansowaliśmy dziewięć programów proekologicznych – wylicza dalej Mariusz Ściana.

Doceniono też wprowadzone przez urząd i podległe mu jednostki rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, jak elektroniczny obieg dokumentów i korespondencji oraz system e-urząd.

- To duże osiągnięcie jest owocem pracy wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz naszych jednostek. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

 

01 paź
2020

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2019

Galeria zawiera 20 zdjęć ze Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w Ossie, 29 września 2020r podczas, którego Powiat Kielecki znalazł się na pierwszym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Nagrodę za zwycięstwo odebrali starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wicestarosta Tomasz Pleban. Kliknięcie miniatury spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner