do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
18 września
2020

Powiat kielecki w żółtej strefie. Przestrzegajmy zaleceń

Fot. www.gov.pl
Fot. www.gov.pl

W czwartek, 17 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że powiat kielecki objęty zostanie dodatkowymi obostrzeniami w związku z zakwalifikowaniem do tzw. żółtej strefy. Zmiany, które mają ograniczyć wzrost liczby nowych zachorowań na koronawirusa będą obowiązywać od soboty, 19 września.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o odpowiedzialne i rozważne zachowania. Proszę o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i dodatkowych obostrzeń, którymi nasz powiat objęty zostanie od najbliższej soboty. Walka z koronawirusem może być skuteczna, jeśli nie będziemy lekceważyć podstawowych zasad, w tym obowiązku zachowania społecznego dystansu oraz zakrywania ust i nosa wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Od postawy każdego będzie zależeć stan zdrowia nas wszystkich. Zróbmy wszystko, abyśmy nie znaleźli się w czerwonej strefie – mówi Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki.

Organizacja kongresów i targów

 1. Jest dopuszczalna pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
 2. w miejscu odbywania się imprezy może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Wydarzenia sportowe
Maksymalnie 25% widowni.

Wydarzenia kulturalne

 1. w pomieszczeniach – 25% publiczności
 2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni – 25% publiczności
 3. na otwartej przestrzeni – obowiązuje limit 100 osób

Gastronomia

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. 1 osoba na 4 metry kwadratowe.

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

1 osoba na 10 metrów kwadratowych

Siłownie 

1 osoba na 4 mkw

Kina

25% publiczności

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Zgromadzenia

Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Kościoły

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

100 osób, z wyjątkiem obsługi

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski

Obowiązkowo:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

25% publiczności

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Od naszej odpowiedzialności w tej kwestii zależy zdrowie nas wszystkich.

Źródło: www.gov.pl

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner