do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
26 stycznia
2021

Powiat kielecki - Najlepszym Powiatem w Polsce!

 

Powiat Kielecki zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2020 w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Samorząd zdobył także honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2020”. – Jesteśmy powiatem proinwestycyjnym i prorozwojowym. Wprowadzamy rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca – mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

To jedyny w swoim rodzaju ogólnopolski ranking, oceniający samorządy pod kątem działania na rzecz mieszkańców. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Jest bezpłatny i dobrowolny. Powiat Kielecki oceniany był według 63 kryteriów ujętych w 10 grupach tematycznych. Powiat uzyskał 60 495 punktów.

– Powiat Kielecki w zdecydowanej większości kategorii zdobył maksymalną liczbę punktów. Docenione zostały działania Zarządu Powiatu w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca i funkcjonowania powiatu, choć w 2020 roku było to zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na pandemię COVID-19 – mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

Kieleckie starostwo wprowadziło na czas pandemii rozwiązania ułatwiające kontakt z urzędem. - Przystosowaliśmy nasz urząd do zmieniających się warunków i obostrzeń. W Wydziale Komunikacji i Transportu wprowadziliśmy rezerwacje wizyt przez internet – mówi starosta.

Powiat Kielecki pozyskał w 2020 roku blisko 11 mln 813 tys. zł z funduszy zewnętrznych. Na projekt „e - geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów” z RPO WŚ 2 mln 110 tys. zł, czy ponad pół miliona na walkę z koronawirusem. Pozyskiwaliśmy pieniądze na dalszą informatyzację placówek medycznych.

Niedofinansowany do tej pory Szpital Powiatowy w Chmielniku zyska nowy blask. Zarząd Powiatu widząc potrzebę dalszego rozwoju tej lecznicy pozyskał ponad 7 mln zł na jego modernizację.

Równie skutecznie powiat radził sobie na arenie krajowej. Z funduszy krajowych pozyskano rekordowo wysoką kwotę - ponad 51 mln 273 tys. zł, które zostały wydatkowane wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę. Stawia to powiat na pozycji lidera w zakresie prowadzonych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych.

Blisko 41 mln zł powiat pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty i przebudowę dróg powiatowych. Te ogromne nakłady finansowe zmieniają oblicze powiatu. Warto dodać, że żaden inny samorząd nie pozyskał tak dużych kwot z programu w latach poprzednich.

– Dzięki tym działaniom uzyskaliśmy tytuł Krajowego Lidera – mówi starosta. – Z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nasz samorząd pozyskał 9 mln 601 tys. zł na inwestycje w infrastrukturę, np. na budowę kompleksu sportowego w przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie (ponad 3 mln zł), 3,5 mln zł dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach na modernizację oddziału neonatologicznego, remonty poradni czy oddziału patologii ciąży.

Nie zapomniano także o dzieciach umieszczonych w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których trafiły zestawy komputerowe. Ze środków unijnych skorzystali także bezrobotni, w tym bezrobotni niepełnosprawni, dla których Powiatowy Urząd Pracy przygotował kilka ciekawych propozycji pracy, pozyskał pieniądze na aktywizację zawodową.

12 placówkom powiatowym, w tym szkołom, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym przekazaliśmy sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Nie pominięto także osób niepełnosprawnych, dla których powiat pozyskiwał pieniądze na aktywizację zawodową, na doposażenia stanowisk pracy, na likwidację barier architektonicznych czy aktywizację zawodową.

Nowoczesne technologie

Nowością w tegorocznej edycji rankingu były dodatkowe kategorie związane z wdrażaniem programów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wdrażaniem programów proekologicznych.

– Wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym narzędzi i rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańców, stanowić będzie dla Zarządu Powiatu Kieleckiego jeden z kierunków działań w kolejnych latach – dodaje starosta. – Cieszymy się, że jesteśmy mistrzami wśród samorządowych liderów. Nie ukrywam, że to bardzo miłe, że nasza ciężka praca dla mieszkańców po raz kolejny została zauważona i doceniona.

Wspieraliśmy działania organizacji pozarządowych, z którymi podpisaliśmy 15 umów o współpracy. Świadczyliśmy nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom powiatu. Doceniono też wprowadzone przez urząd i podległe mu jednostki rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, jak elektroniczny obieg dokumentów i korespondencji oraz system e-urząd.

Działania społeczne i edukacyjne

Punkty przyznano nam również za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną.

W 2020 roku Powiat Kielecki zwyciężył w V edycji Rankingu Zdrowia Polski, którego organizatorem jest „Dziennik Gazeta Prawna”. Ranking oceniał, jak samorządy radzą sobie z ochroną zdrowia w swoich regionach. Pod uwagę brano trzy kategorie: zaplecze medyczne, czyli potencjał zdrowotny, ocenę zdrowia mieszkańców i dostępność badań. W tych kategoriach byliśmy najlepsi.

Powiat podjął 58 działań mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez promowanie nowych zawodów, zawieraliśmy umowy partnerskie z przedsiębiorcami czy wyposażaliśmy pracownie branżowe. Młodzież z powiatu odbywał praktyki u prywatnych partnerów.

- Szczególny nacisk kładziony jest również na rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez doposażanie pracowni, wprowadzanie innowacyjnych modeli kształcenia, nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami – dodaje wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Ranking Związku Powiatów Polskich daje możliwość porównania się z powiatami w całej Polsce, wymiany dobrych praktyk, ale też wskazuje pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

– Dziękujemy wszystkim współpracownikom, pracownikom i współpracującym z nami jednostkom powiatowym. To dzięki wam osiągnęliśmy tak dobry wynik. Mimo pandemii udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji i innowacyjnych projektów. Powiat cały czas się rozwija, a przed nami kolejne wyzwania – dodaje wicestarosta.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner