Powiat będzie miał Radę Seniorów. Trwa nabór

5 Lipca 2021

Wspieranie aktywności seniorów oraz integracja środowisk działających na rzecz osób starszych to podstawowe cele Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. Zarząd Powiatu w Kielcach na posiedzeniu 30 czerwca podjął uchwałę w sprawie powołania Rady. Teraz rozpoczął się nabór kandydatów na jej członków. Rada Seniorów - trwa nabór

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2021 roku. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta starostwa (poziom 0) z dopiskiem „Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego”.

Rada będzie miała charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny. Będzie współpracować z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu w sprawach dotyczących polityki senioralnej.

Kandydatem na członka Rady może być przedstawiciel:

  • Gminnych Rad Seniorów,
  • Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • Organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
  • Niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora.

Rada liczy od 5 do 20 członków. Jej kadencja trwa 5 lat. Do zadań tego podmiotu należy w szczególności:

  • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań na rzecz seniorów,
  • monitorowanie i sygnalizowanie potrzeb seniorów,
  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
  • konsultowanie i zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących seniorów.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z powołaniem Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów