do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W dniach 10-23.09.2019 r. rzecznik konsumentów nie przyjmuje z powodu urlopu.HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
15 kwietnia
2019

Ponad 10 tysięcy turystów w naszych schroniskach

 

Ogólnopolskie wyróżnienia dla Powiatowych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Chęcinach i Nowej Słupi.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ,,Dąbrówka” w Prudniku odbyło się podsumowanie 58. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych organizowanych przez Zarząd Główny PTSM.

W trzydniowej konferencji nasze powiatowe schroniska reprezentowali: dyrektor PSSM w Chęcinach Robert Skrobot oraz kierownik PSSM w Nowej Słupi Małgorzata Pastuszka. Oprócz części oficjalnej, uczestnicy spotkania brali udział w szkoleniu poświęconym roli schronisk w ruchu turystycznym oraz kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży tożsamości narodowej i patriotyzmu. 

- Nadrzędnym celem organizacji konkursów współzawodnictwa jest dążenie do tworzenia w szkolnych schroniskach młodzieżowych jak najlepszych warunków zakwaterowania i pobytu dla turystów, a w szczególności dzieci i młodzieży - mówi Robert Skrobot.

Do konkursu mogły przystąpić wszystkie schroniska sezonowe i całoroczne zrzeszone w Polskim Towarzystwie Schronisk. Organizatorzy konkursu, przyznając wyróżnienia poszczególnym placówkom, brali pod uwagę między innymi ich zaangażowanie w działalność dydaktyczną i wychowawczą, a także dążenie do poprawy warunków sanitarno – higienicznych, noclegowych, zapewnienie wszechstronnej informacji turystycznej, krajoznawczej. Bardzo ważnym kryterium współzawodnictwa pomiędzy schroniskami jest wykorzystanie procentowe bazy noclegowej obiektu w danym roku kalendarzowym, w tym wypadku za rok 2018.

Do tegorocznego podsumowania zgłosiło się ponad 150 schronisk z terenu całego kraju. Wyróżniono łącznie 60 schronisk, wśród których znalazły się dwa z Powiatu Kieleckiego - Powiatowe Szkolne Schronisko w Chęcinach i Nowej Słupi ( warto nadmienić, że w całym województwie świętokrzyskim wyróżniono trzy schroniska – oprócz naszych powiatowych, wyróżnienie również Srebrne otrzymało Schronisko „Ventus” w Nowinach).

- Średnia ogólnopolska procentowego wykorzystania schronisk za rok ubiegły wyniosła 22%, natomiast nasze placówki uzyskały odpowiednio: Schronisko w Chęcinach – 36 %, natomiast Schronisko w Nowej Słupi – 22%, co skutkowało Srebrnymi Wyróżnieniami – mówi dyrektor. - To kolejne wyróżnienia dla naszych szkolnych schronisk młodzieżowych działających na terenie powiatu kieleckiego. W ubiegłym roku Brązowe Wyróżnienia otrzymały placówki z Bodzentyna i Nowej Słupi, natomiast rok wcześniej Złote Wyróżnienie przyznano Schronisku w Chęcinach. Cieszymy się, że ciężka praca pracowników naszych schronisk jest doceniana przez najwyższe władze Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

W ubiegłym roku Jubileusz 80-lecia powstania obchodziło Schronisko w Nowej Słupi – jedno z najstarszych w kraju. W ramach obchodów Jubileuszu zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem: ,,Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich. Nadesłano ponad 100 prac z całej Polski.

W październiku ubiegłego roku zorganizowano w schronisku w Chęcinach konkurs wiedzy turystyczno-krajoznawczej o zasięgu regionalnym, skierowany do uczniów szkół powiatu kieleckiego pn. „Mój Świętokrzyski Region”.

Również w październiku 2018 roku schroniska zorganizowały dwudniowy rajd szlakami Pasma Łysogórskiego dla uczniów z trzech gmin naszego powiatu, a mianowicie: Bodzentyna, Łagowa i Nowej Słupi połączonego z noclegiem w schronisku w Nowej Słupi. Uczestnicy rajdu wzięli udział w quizie o zdrowym stylu życia, przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.  

Podsumowując, w ubiegłym roku kalendarzowym z noclegów w Powiatowych Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych powiatu kieleckiego skorzystało ponad 10 tysięcy turystów, udzielono ponad 26 tysięcy noclegów, zorganizowano ponad 200 wycieczek szkolnych i 40 obozów, kolonii.

 - Zachęcamy wszystkich turystów indywidualnych i grupy zorganizowane do pobytu w naszych placówkach: w Chęcinach, Bodzentynie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii oraz Nowej Słupi – zaprasza Robert Skrobot. - Naszym celem w bieżącym roku jest w dalszym ciągu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku; promowanie atrakcji turystycznych powiatu kieleckiego poprzez organizację imprez o charakterze turystyczno - krajoznawczym oraz organizowanie rajdów edukacyjnych po Kielecczyźnie, co przyczyni się do pogłębienia wiedzy młodego pokolenia na temat czynników, które mają znaczący wpływ na ich kondycję fizyczną, ale również wzbogaca ich wiedzę o przyrodzie, historii ich „Małej Ojczyzny”.

W planach jest, aby do końca roku szkolnego 2019/2020 w każdej szkole powiatowej prężnie działały Szkolne Koła PTSM. 

- W 2019 roku planujemy zorganizować dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kieleckiego „Lekcję historii” w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej wpisane jest w roczny cykl imprez towarzyszących obchodom jubileusz 80-lecia powstania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi i będzie miało na celu  zapoznanie uczniów z różnymi formami martyrologii ludności wiejskiej z obszaru Gór Świętokrzyskich i poznanie niemieckich działań represyjnych w latach 1939- 1945 na ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Michniowa i Nowej Słupi.

- Pragniemy zorganizować na przełomie sierpnia i września 2019 r. w schronisku w Nowej Słupi spotkanie z udziałem współpracujących z nami nauczycieli, aby podsumować naszą roczną działalność w zakresie edukacji turystyczno-krajoznawczej, zdrowego stylu życia i upamiętnić ważne wydarzenie z historii schroniska w Nowej Słupi, a mianowicie uroczyste poświęcenie i oficjalne otwarcie Szkolnego Schroniska Wycieczkowego w Nowej Słupi, wzniesionego kosztem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które miało miejsce 27 sierpnia 1939 roku - zakończył Robert Skrobot dyrektor PSSM Chęciny. 

 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner