do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
21 stycznia
2020

Pomoc medyczna w czasie ferii

 

Za kilka dni dzieci i młodzież z województwa świętokrzyskiego rozpoczną zimową przerwę. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, gdzie i jak się leczyć w razie nagłego zachorowania podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów.

W KRAJU

Przebywając na zimowym wypoczynku w Polsce poza miejscem zamieszkania w razie nagłej choroby możemy skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu w czasie ferii, jako tzw. pacjent spoza listy. Lista gabinetów POZ w całej Polsce.

Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od godziny 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tam, gdzie mamy najbliżej), niezależnie od tego gdzie mieszkamy. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie.

Z pomocy SOR i izb przyjęć korzystamy wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

ZA GRANICĄ

W razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i obszaru płatniczego EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) możemy skorzystać z pomocy placówek medycznych okazując Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ gwarantuje nam takie zasady świadczeń medycznych, jakie obowiązują w kraju, gdzie przebywamy i w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju. Osoba ubezpieczona podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż miejsce zamieszkania jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Z wypełnionym wnioskiem (w przypadku uczniów, studentów lub uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi być załączona kopia aktualnej legitymacji ucznia/studenta) zgłaszamy się do Punktu Obsługi dla interesantów Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 2a). Wniosek, wypełniony i podpisany, można również:

 • wysłać pocztą na adres (Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 9);
 • zeskanować i wysłać mailem:
 • wysłać przy użyciu ePUAP,
 • wysłać faxem do Oddziału: nr fax 48 41 36 46 127.

 Warto wiedzieć, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenia z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia. Zasady korzystania z EKUZ w państwach członkowskich.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner