do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
15 marca
2019

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Pożytku

 

- Liczę na dobra współpracę - powiedział starosta Mirosław Gębski podczas inauguracyjnego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022. Rade tworzy dwanaście osób - sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sześciu - samorządu powiatu kieleckiego. Została powołana na trzyletnią kadencję, a jej członkowie działają w niej społecznie.

Starosta kielecki – Mirosław Gębski wręczył członkom powołania do udziału w pracach Rady kadencji 2019 – 2022.  - Nowo powstała Rada składa się z doświadczonych i ambitnych osób. Liczę na to, że będziecie Państwo działać prężnie i sprawnie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych – powiedział starosta, wręczając nominacje. Starosta zadeklarował pomoc we wszystkich ważnych sprawach.

O pomysłach na pracę Rady opowiadał Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki. – Mam nadzieję, że Rada będzie inicjatorem wielu ciekawych i innowacyjnych projektów, które wpłyną na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w powiecie.

Wicestarosta zapoznał także skład Rady z regulaminem pracy Rady. – Powiatowa Rada działa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 roku. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym powiatu kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego – powiedział.

Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej kieleckiego starostwa podczas posiedzenia opowiadał o dobrych praktykach wypracowanych od 2011 roku.

Podczas posiedzenia wybrano także prezydium Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu, zaś jego zastępcą Mariusz Brelski – reprezentujący Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Sekretarzem Rady została Magdalena Miazga ze Stowarzyszenia Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich.

 Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego: Alina Buczyńska - Stowarzyszenie „Wincentowianie”, Barbara Kolus - Stowarzyszenie Quo Vadis, Magdalena Miazga - Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich, Marzanna Moćko - Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Mariusz Brelski - Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych „Skała”, Zdzisław Dudzic - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Przedstawiciele Samorządu Powiatu w Kielcach: członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach: wicestarosta Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, radni powiatowi: Tomasz Gruszczyński i Krzysztof Soboń, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach: Ewa Kiniorska, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach, Stanisław Furmanek – naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach jest to organem konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie uchwał dotyczących zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego czy w sprawach zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Powiatu, współpraca przy przygotowywaniu projektu długofalowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektów Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner